Ketrin Haun, članica Upravnog odbora Coinbase-a i HackerOne-a tvrdila je da kriptovalute i blokčein neće videti regulativu godinama, prema Techcrunch 31. maja. Haun je svoje izjave o regulativi objavila danas na Code konferenciji u Kaliforniji.

Haun je podvukla paralele između interneta i kriptovaluta, tvrdeći da su u ranim danima interneta korisnici pozivali na jedno jedinstveno regulatorno telo koje se nikad nije dogodilo. Prema Haun-u, kriptovalute i blokčein prate istu šemu razvoja. Nadalje je istakla da bi, ako bi regulativa bila razvijena pre godinu dana, već bi bila zastarela zbog porasta inicijalnih ponuda novčića (ICO).

Haun, koja je takođe profesor na Stanfordovoj Višoj školi za poslovne studije, je tvrdila da ne može da postoji regulativa u kriptovalutnom okruženju sve dok regulatori ne dobiju solidno razumevanje kako to funkcioniše. Haun je naglasila potrebu da "sačeka i vidi kako se tehnologija razvija", dodajući da regulativa ne treba da "nadmaši shvatanje".

Izjave Majka Lempres, glavnog službenika za pravne i rizične poslove u Coinbase-u, koje je izneo na Kongresnoj raspravi u martu da američki regulatorni sistem trenutno "šteti zdravim inovacijama". Lampres je izjavio da nema dovoljno razumevanja o tome šta je dozvoljeno i kako se digitalna imovina razmatra prema američkom zakonu; bilo kao hartije od vrednosti, roba, imovina ili novac.

 

Pripremio: Nikola Mosurović