Predstavnici Nemačke savezne vlade, naveli su da kriptovalute ne predstavljaju pretnju po finansijsku stabilnost- izveštava Cointelegraph na nemačkom 12. juna. Ipak, vlada vidi potrebu za regulatornim merama zbog bolje kontrole digitalnih valuta.

Prema navodima savezne vlade, obim transakcija kripto sredstava je suviše nizak u odnosu na veličinu globalnog finansijskog sistema da bi predstavljao ozbiljniju pretnju po trenutni finasijski sistem. Međutim, Nemačka vlada smatra da bi trebalo pažljivo pratiti razvoj ove industrije na nivou G20. Prema Nemačkoj vladi, mišljenje o ovoj proceni dele sve zemlje pripadnice G20.

Vlada Nemačke, takođe se osvrće na svoj odgovor parlamentarnoj desnice "Alternativa za Nemačku (AFD)" gde se navode problemi vezani za kriptovalute. Navodni problemi su pranje novca, ilegalni prihodi, korišćenje takvih valuta za onlajn kockanje i finansiranje terorizma. Trenutno, u toku je izrada analize "nacionalnog rizika" koja će biti završena sledeće godine, i koja bi trebalo pronaći bilo kakvu potrebu za akcijom od strane vlasti:

"Kako bi se suočili sa rizicima bitkoina i drugih kriptovaluta, u Nemačkoj već postoje važne regulative. Na primer, Nemački kripto trgovci moraju poštovati iste propise o sprečavanju pranja novca kao i drugi finansijski servis provajderi - posebno kada je reč o indetifikaciji korisnika."

Savezna vlada je takođe primetila da je dozvola Saveznog organa za finansijski nadzor (BaFin) neophodna za komercijalnu trgovinu kriptovalutama. Vlada je takođe naglasila značaj međunarodnih kontrola u kripto sferi navodeći:

"Postoji potreba za koordiniranim akcijama na Evropskom i međunarodnom nivou. Zbog toga, savezna vlada traži "harmonično" rešenje za kriptovalute na oba nivoa."

Aprilski izveštaj od strane Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), navodi da ovo telo ne vidi kirptovalute kao pretnju globalnoj finansijskoj sigurnosti, navodeći slične razloge kao vlada Nemačke.


 

Pripremio: Bojan Zečević