Poput mehura nastalog od hipotekarnih kredita ili dot-com poslova, očekuje se da će mehur centralnih banaka pući uskoro. Kada se to bude desilo, nezavisne valute poput bitkoina će uticati na vrednost na velikim tržištima.

Vrednost bitkoina kao nezavisne valute isključivo zavisi od potražnje na tržištu, a stvoren je po fiksnoj stopi koja je kriptografski i matematički utvrđena prilikom njegovog pokretanja 2009. godine. Većina monetarnih sistema u svetu je zasnovana na dugu, štampanje tradicionalnih valuta se zasniva na nivou duga te zemlje.

Nesvaren novac

Osnovni koncept štampanja novca je pretpostavka da će to podstaći ekonomiju ubrizgavanjem novca u tržište. U stvarnosti, milijarde dolara su distribuirane u gornjem sloju ekonomije, koja ne apsorbuje ostatak. Tako neefikasan i nelogičan monetarni sistem zasnovan na dugu dovodi do povećanja stope inflacije i povećane mogućnosti bankrota.

Bitkoin je dizajniran da se odupre takvom monetarnom sistemu u SAD i drugim regionima. Decentralizovana mreža poput bitkoinove ili alternativnih kriptovaluta, je bazirana na nezavisnoj monetarnoj strukturi.

Ako i kada najveći broj korisnika počne da migrira ka nezavisnim monetarnim sistemima i finansijskim mrežama poput bitkoinove, precenjena stopa gotovog novca će biti izložena, hartije od vrednosti će pasti, dovodeći centralne banke do neizbežnog kraja.

Uticaj na Bitkoin

Kada novac gubi svoje prednosti i vrednosti, većina korisnika i preduzeća će biti u potrazi za alternativnim valutama sa boljom vrednošću. Očigledno, plemeniti metali poput zlata su izuzetno neefikasni oblici novca. Većina će tražiti visoko likvidnu, sigurnu i brzu finansijsku mrežu poput bitkoinove, koja daje korisnicima potpunu kontrolu nad njihovim novcem.

Bez prava na povećanje novčane mase, odnosno inflatornog uticaja na ekonomiju, ekonomije zasnovane na dugu će propasti. Bilo šta od vrednosti, od obveznica do akcija, će biti ponovo procenjene, a to će pozitivno uticati na svetsku ekonomiju.

Kao što Wall Street analitičari i finansijski eksperti već godinama predviđaju, kriptovalute, kao što je bitkoin, će dostići rekordne vrednosti, možda čak i oko 100.000$.