Ministar finansija Kipra, Haris Đorđijadis, je izjavio da će nacrt zakona o regulaciji blokčeina u zemlji biti spreman ove godine. Lokalne finansijske novine na engleskom jeziku FinancialMirror su objavile ovu vest 4. jula.

Prema izveštaju, Đorđijadis je opisao blokčein tehnologiju kao “novu tehnološku revoluciju sličnu onoj na internetu”. Dimitris Siluris, predsednik parlamenta, takođe je pohvalio potencijal tehnologije tokom događaja:

“Očekuje se da će puna implementacija ove tehnologije u javnom i privatnom sektoru radikalno promeniti strukture modernih društava, način na koji su organizovana kao i njihov rad.”

Prema njegovim rečima, nacionalna strategija će podržati digitalne inovacije na Kipru, obezbediti neophodni okvir i mapu puta za istraživanje primene tehnologije distribuiranog registra (DLT) u mnogim sektorima, istovremeno rešavajući rizike i pretnje. Nacionalni blokčein pilot programi će navodno uključivati Odeljenje za zemljište i istraživanja, Odeljenje za carine i akcize, Poresku upravu i nacionalno telo za klađenje.

Kako je Cointelegraph objavio u februaru, Kiparska komisija za hartije od vrednosti i menjačke poslove (CySEC) poziva na transpoziciju Pete direktive (AMLD5) EU protiv pranja novca (AML) u nacionalno zakonodavstvo, donoseći lokalne propise o kriptovalutama prema odredbama iz direktive.

U decembru prošle godine, Kipar je bio među sedam zemalja EU koje su potpisale deklaraciju kojom se poziva na pomoć u promociji upotrebe DLT u regionu.