Komisija za finansijske derivate (KFD) je upravo objavila vodič za virtuelne valute. Ovaj vodič pokriva osnove o virtuelnim valutama, rizike povezane sa njima i ulogu KFD-a u njihovoj regulaciji.

Danijel Gorfin, šef centra za inovacije KFD-a, je rekao u vezi objavljivanja vodiča:

“Kako ljudi širom sveta pokušavaju da razumeju i usmere pažnju na virtuelne valute, smatrali smo da je pravo vreme da objavimo prvi vodič koji će pomoći u objašnjenju celokupnog prostora, prepoznavanje događaja koji su važni za KFD, kao i naglašavanje mogućih rizika koje investitori i korisnici virtuelnih valuta treba pažljivo da razmotre.”

Vodič naglašava da je definicija robe sa dodatom vrednosti u Zakonu o razmeni dobara široka i pokriva fizičke proizvode (kao što je žito), prirodne resurse (kao što je zlato) i valute ili kamatne stope. Štaviše, KFD ima nadzor nad ugovorima o derivatima i njihova nadležnost se pokreće kada se virtuelne valute koriste u ugovorima o derivatima.

Odluka

Puno se debatovalo o tome da li su virtuelne valute roba sa dodatom vrednosti ili hartija od vrednosti. Već u 2015. godini, KFD je prepoznao bitkoin kao robu sa dodatom vrednosti i s tim u vezi je predmet njihove nadležnosti. Komisija za hartije od vrednosti (KHV) je nedavno uvela svoju vlastitu nadležnost preduzimajući akcije protiv ICO operacija, pošto je utvrdila da neki ICO tokeni mogu imati karakteristike hartije od vrednosti ili ugovora o derivatima u vezi sa robomo sa dodatom vrednosti.

“Postoji saglasnost između analiza KHV-a i odredbi KFD-a da su virtuelne valute roba sa dodatom vrednosti i da virtuelni tokeni mogu biti roba sa dodatom vrednosti ili ugovor o derivatima u zavisnosti od odrđenih činjenica i okolnosti.”

Oporavak tržišta

Cena bitkoina je pala za 500 dolara na nešto ispod 5.100 dolara nakon objavljivanja ovog izveštaja, ali je u međuvremenu povratila sve gubitke. Akcije regulatora bilo koje vrste uglavnom indukuju kratkotrajnu paniku među bitkoin trgovcima, nakon čega se cena uglavnom brzo oporavi. U poslednjih nekoliko meseci bitkoin se povratio nekoliko puta: nakon što je Kina zabranila ICO projekte i zatvorila menjačnice, nakon što je Komisija za hartije od vrednosti SAD-a izjavila da bi ICO tokeni mogli da se definišu kao hartije od vrednosti i nakon što je Južna Koreja potpuno zabranila ICO projekte. Ovo je možda najverodostojniji dokaz da zakonodavci imaju ograničenu mogućnost da kontrolišu bitkoin.