Delta Business Management ne uspeva da privuče investitore za svoj projekat parkinga na Getvik aerodromu. Li Velam, jedan od osnivača kompanije, rekao je za Cointelegraph da nisu imali korisnike koji su za uslugu platili bitkoinima. Izgleda da bitkoineri ne razumeju u potpunosti ideju kompanije. Ipak, takvi projekti mogu da budu veoma korisni jer mogu pomoći da se premosti jaz između sektora bitkoina i tradicionalnog poslovanja.

Delta Business Management je mlada kompanija, strastvena prema novim tehnologijama. Zbog toga je pokrenula parking projekat uprkos nedostatku interesovanja. Pored toga, kompanija planira da pokrene nekoliko drugih projekata u 2016. godine.

Li Velam je rekao da mu je ideja za razvijanje projekata baziranih na blockchain-u pala na pamet kada je prvi put pročitao članak o Mastercoin-u, sada poznatom kao Omni Layer.

“Postojeći parking modeli znače da se ugovori čuvaju u registru zemljišnih knjiga UK. Mislim da mi možemo da učinimo da imovina može da bude zamenjiva i lakša za prenos.

U ovom trenutku, našu imovinu kupuju ljudi iz celog sveta, a dobit se pretvara u lokalnu FIAT valutu. Osećamo da bitkoin može ponudi mnogo efektivniji i pojednostavljeniji model.“

Šteta što bitkoin zajednica ne obraća previše pažnje na inicijativu kompanije. Velam je rekao da će se njihov projekat razvijati malo sporije nego što bi to želeli.

Nedostatak razumevanja

Možda je razlog što Delta ne uspeva da privuče bitkoin investicije, činjenica da nisu svoj predlog istakli dovoljno jasno. Bitkoin zajednica je obazriva jer ne razume u potpunosti ono što kompanija nudi. Sajmon Dikson, CEO BnkToTheFuture je izjavio za Cointelegraph:

“Ovo je veoma pametna ideja, ali je problem taj što nisam siguran da sam dobro razumeo njihov predlog, a to je glavni razlog što od nekih kompanija tražimo da se naknadno prijave na listu naše online investicione platforme – BnkToTheFuture.com.“

Takođe, dodao je: “Da bi ljudi koristili vašu inovaciju, neophodano je dobro brendiranje, komunikacija, kao i jasan predlog koji će uticati na korisnike da promene svoje navike. Da bi promenili ljudske navike, morate da rešite njihov glavni problem, ili da ste značajno jeftiniji, brži ili da je proizvod ili usluga značajno pogodnija za korišćenje.“

Problem nije u tehnologiji

Izgleda da problem nije sama tehnologija, niti projekat. Ragnar Liftrasir, predsednik International Bitcoin Real Estate asocijacije je istakao da je izuzetno teško premostiti jaz imeđu bitkoin sektora i tradicionalnog bankarstva. Izjavio je za Cointelegraph:

“To je izazov - pokušaj da se poveže tradicionalno poslovanje sa bitkoin tehnologijom. Oni se ne slažu uvek dobro. Glavni problem nije bitkoin, problem je tradicionalno poslovanje. Kako bi ujedinila dva sektora, kompanije treba da odluče da li da kreiraju uslugu baziranu u potpunosti na bitkoin tehnologiji, ili da pokušaju da neki postojeći servis integrišu sa bitkoinom.“

Pored toga Liftrasir je dodao:

“Nije neophodan novi token. Već postoje kompanije koje rade zapise i “time stamping“. Kreiranje novog tokena samo u te svrhe, bilo bi pogrešno.“

Osim toga, naveo je: “Bitkoin entuzijasti su toliko fascinirani tehnologijom da samo kreiraju aplikacije i proizvode bez odgovarajućeg istraživanja tržišta“.

Liftrasir savetuje da ne treba razvijati proizvod u nadi da će ga ljudi koristiti, već da prvo treba naći ljude koji će ga koristiti. Zatim im treba sve jasno predstaviti, a tek kada kompanija dobije pozitivnu povratnu reakciju korisnika, pokrenuti razvoj proizvoda.