Danska je evropska zemlja u kojoj se stanovništvo najmanje oslanja na gotovinu. Centralna banka Danske planira da pusti u opticaj svoju digitalnu valutu zasnovanu na Blokčeinu pod nazivom e-kruna kao svoju rezervnu valutu.

Lars Rohde, guverner Centralne banke Danske je odgovoran za nadgledanje štampanja papirnog novca u zemlji. On smatra da Vlada nema nikakav interes u štampanju sopstvenog papirnog novca u bliskoj budućnosti. Rohde ima za cilj da obezbedi proizvodnju Danske krune i nada se da će zameniti gotovinu sa nezavisnom finansijskom mrežom zasnovanom na blokčein tehnologiji.

Praćenje e-krune

U ekskluzivnom intervjuu za Blumberg, Rohde tvrdi da Blokčein tehnologija i alternativne Finteh tehnologije nisu izazovi sa kojima se Centralna banka Danske bori.

Rohde je naveo: “Mi nismo preokupirani tehnologijom, u toku smo.”

On je još dodao da novac neće služiti kao alternativa za elektronsko plaćanje:

“Gotovina nije alternativa elektronskom plaćanju. Mi smo to prevazišli pre mnogo godina.”

Umesto toga, glavni problem centralne banke je odluka da e-kruna bude anonimna. U ovom trenutku, banka smatra da e-kruna treba da ima serijski broj, koji bi najverovatnije bio ugrađen na njenu blokčein mrežu. Nepobitan i neizmenljiv serijski broj e-krune će omogućiti Vladi da efikasno prati tokove svoje valute putem transparentnog registra.

Još jedan problem se pojavljuje sa neuspehom stvaranja anonimne valute, građani Danske očekuju da se obezbedi finansijska sloboda i privatnost. Rohde još nije odlučio da li centralna banka treba da nadgleda i evidentira transakcije svojih građana.

Mane

Koncept Blokčeina i digitalnih valuta Centralne banke Danske imao je nekoliko grešaka kada su u pitanju tehničke i kriptografske procene. U suštini, Rohde je rekao da će centralna banka pustiti u opticaj e-krunu svim komercijalnim bankama, u svojstvu poverioca cele nacije:

“Sav novac u vlasništvu Danaca će na kraju završiti u centralnoj banci u slučaju finansijske krize, a centralna banka će indirektno prekinuti krizu polaganjem kaucije zato što je postala poverilac svim bankama.”

U tom slučaju, Blokčein tehnologija nije primenljiva na koncept centralne banke, pošto se sistem zasnovan na blokčeinu ne može uspostaviti u centralnoj banci kao mrežnom moderatoru. Ako se to dogodi, mreža se više ne može smatrati blokčein mrežom pošto ne podrazumeva poverenje, ima centralizovanu vlast i dovodi do ozbiljnih bezbednosnih problema.

Danska centralna banka je daleko od definisanja tehničkih aspekata njihovog digitalnog novca; ako se na kraju odluči da zameni ceo monetarni sistem nacije.