Za DAO znamo da je decentralizovan, autonoman, bez direktora i zaposlenih – ali, da li zaista može funkcionisati?

Mnogi veruju u DAO pametne ugovore, čim su poslali 11 miliona Ether-a, ali postoje rizici. Glasači mogu da ne učestvuju, pravne nedefinisanosti mogu biti pogodne za prevarante, javnost se može povesti emocijama pa stoga reagovati iracionalno, fokus se može izgubiti, nada može postati mržnja...

Kako bi jedan od najuzbudljivijih eksperimenata procvetao, nova svest mora se izdići i zameniti trenutno ponašanje – govori prvo, postavljaj pitanja kasnije.

To je futuristička vizija o plaćanjima između mašina, gde frižideri postaju inteligentne mašine, nežive materije oživljavaju kroz pametne ugovore. To je strma planina na koju se treba popeti sa rizicima i neuspehom koji je izvesniji od uspeha.

Da li će glasači učestvovati?

Prema Danijelu Larimeru, osnivaču Bitshares, učešće glasača može biti minimalno jer zahteva vreme i znanje kako bi pravilno analizirali predloge. Još više, odobreni projekti će konvertovati Ether u FIAT valute što može uticati na cenu. Stoga, vlasnici Ether-a možda neće odobriti nijedan projekat.

Potencijalno rešenje je postepeno isplaćivanje, minimalizovanje uticaja na cenu i rešavanje još jednog potencijalnog rizika: napuštanje projekta odmah po uzimanju celokupnih sredstava. Prema Mo Balau, sistemskom inženjeru na Stratford Univerzitetu i članu DAO zajednice:

“Kikstarter projekti su često bežali sa sredstvima i u tim slučajevima nema povrata novca investitorima. Kod projekata koje finansira DAO, sredstva se čuvaju kod posrednika (ugovor predloga projekta) i isplaćuju se samo kada se stigne do zadatog milestone-a (ciljne tačke).“

Mudrost grupe

Međutim, sredstva data projektu su pod rizikom i sa svakom sledećom isplatom pod još većim riikom, jer projekat može u bilo kom trenutku jednostavno biti prekinut, prethodno potrošivši sva sredstva. Stoga grupa može biti od pomoći jer predstavlja niz raznovrsnih pojedinaca različitih specijalizacija koji sagledavaju sve aspekte i donose kolektivnu odluku. Potencijalno, mogu biti bolje informisani od male grupe direktora.

Sa druge strane, vremenski period za donošenje odluke je 14 dana što može biti nedovoljno da se izvrši pravilna analiza. Mnogi predlozi, zbog toga, mogu biti odbijeni.

Da li će se mudra grupa spustiti na nivo iracionalne rulje?

Ponašanje grupe je veći razlog za brigu. Ona može biti nepotrebno zahtevna, ili nedovoljno zahtevna. Može donositi odluke po osećaju, ili biti agresivna. Neki, pogotovo ukoliko im anonimnost pruži zaštitu, mogu jednostavno pokušati da remete sistem čisto zabave radi.

Vođenje skladnih odnosa kada je uključeno hiljade pojedinaca može biti težak zadatak, ali i moguć ukoliko se fokus zadrži na hladnokrvnoj finansijskoj analizi. Ali, ta hladnokrvnost može se izgubiti na pola puta.

Profesionalni odnos mora preovladati, sa oštrom fokusiranošću, naglaskom na ljubaznosti i konstruktivnom doprinosu kako bi se otklonio rizik da grupa postane rulja.

Potencijalne pravne zavrzlame

Šta se dešava ukoliko nosioci tokena daju prednost racionalnom razmišljanju umesto emocijama i ništa osim odličnih projekata ne dobije prolaz, ali odjednom bez ikakvog razloga jednostavno odustanu na pola puta, potrošivši sredstva, možda jednostavno jer im se može?

U normalnim okolnostima, tužite ih. DAO je međutim, novi koncept koji se ne uklapa u postavljene zakonske okvire. Sam pametni ugovor ne može delovati u tim slučajevima.

Potpuno nova analiza je neophodna ukoliko se donese odluka da se finansira kriminalni ili ilegalni projekat. Međutim, malo je verovatno da će do toga doće, dok se ne dokaže suprotno.

Dakle, može li DAO zaista da funkcioniše?

Još uvek je dalek put i postoji mnogo prepreka. Mora se razviti poslovna kultura i radni stav kada se donose odluke. Svako emotivno ponašanje, kao i nepotreban kriticizam, mora biti brzo osuđen od strane grupe, kako bi se kreirala atmosfera saradnje i razvila zajednička veza sa zajedničkim ciljem da se svet promeni na bolje.

Ukoliko se to postigne – nebo je granica.