Zašto Debitum Network?

Prema istraživanju Svetske banke, mala i srednja preduzeća širom sveta nemaju pristup kreditima. Banke nisu voljne da im daju zajmove. Pre samo dve godine, kreditni jaz za MSP iznosio je 2,6 biliona američkih dolara. U 2018-oj, broj se povećao na zapanjujućih 5,2 biliona američkih dolara.

Tim koji stoji iza Debitum Network-a video je to kao priliku i preuzeo izazov da stvori onlajn blokčein platformu za kreditiranje bez posrednika. Nakon uspešnog projekta grupnog finansiranja, investitori su kupili 400 miliona DEB tokena, a za razvoj projekta je prikupljeno 17 miliona USD. Za 6 meseci kompanija je bila u stanju da isporuči operativan i potpuno funkcionalan proizvod, čime je ispunila data obećanja, što 80% ICO-a nije uspelo.

Kako funkcioniše i koje su prednosti?

Debitum Network je izgrađen da omogući pristup finansijskim sredstvima za mala preduzeća na globalnom nivou, istovremeno omogućavajući investitorima širom sveta da direktno investiraju, zaobilazeći tradicionalne posrednike kao što su banke ili investicioni fondovi. Platforma povezuje dodatne strane u procesu kreditiranja: pružaoce procene rizika i osiguranja, kao i sakupljače dugova, u jedinstven, transparentan i lako dostupan ekosistem zasnovan na poverenju.

Zamišljen je kao hibridno rešenje koje daje mogućnost i kripto i fiat investitorima da učestvuju u finansiranju kratkoročnih kredita za mala i srednja preduzeća. Zato je na platformu integrisan API Elastum brokera koji omogućava korisnicima i investitorima da razmenjuju DEB žetone u evro i obrnuto. Kasnije će biti ponuđeni i popularniji kripto i fiat parovi za transakcije. Sve investicije u kredite se obavljaju u evrima.

Sve investicije dostupne na Debitum Network platformi su podržane ličnim garancijama, sredstvima inicijatora kredita i drugim kolateralima, kao i garancijama za povrat. Ovo dodaje dodatnu sigurnost za investicije. Na platformu su postavljena samo ručno odabrana sredstva, čime se osigurava da se investitorima nude najsigurnija i najpouzdanija sredstva za ulaganje.

Još jedna prednost koju platforma ima jeste to da je većina kredita kratkoročna. To daje investitorima mogućnost da imaju brz promet uloženog novca i reinvestiraju i glavnicu i kamatu za jedinstvenu mogućnost da naprave složenu kamatu. Tako, u proseku, ako imate na raspolaganju gotovinu, ona se može okretati svaka dva meseca uz godišnju kamatu od 6% do 11% na kratkoročne kredite.

Kako se Debitum Network pokazao 2018. godine?

Od dana kada je platforma pokrenuta (3. septembar), došlo je do ogromnog rasta. Broj korisnika je porastao za 129%, broj investitora je porastao zapanjujućih 1180%, depoziti za 737%, a uložena sredstva su porasla za 1316%. Više statistika o performansi platforme od prošle godine možete naći na blogu Debitum Network-a.

Prosečan period mirovanja sredstava na platformi bio je 52 dana, a prosečan iznos sredstava oko 11.000 evra. Iznosi za investicije su fleksibilni. Minimalni iznos je 10 evra. Kamatne stope za aktivu iznose od 6,50% do 12%. Kamatne stope na drugim platformama bez posrednika mogu biti veće, uglavnom za lične kredite, ali one su daleko rizičnije od kreditiranja biznisa, a kako je sigurnost fondova investitora od najveće važnosti, izabrali smo sigurniju rutu. Dodatne mere bezbednosti za investicije i brzina obrta uloženog novca je ogromna prednost.

U novembru je dodata garancija otkupa za većinu kredita, što znači da u slučaju da dužnik kasni sa otplatom više od 90 dana, broker je dužan da otkupi preostalu glavnicu i kamatu. To još više povećava sigurnost uloženih sredstava.

Na kraju godine, dodata je i funkcija auto-investiranja, koja omogućuje da svaki put kada investitor ima gotovinu na svom računu, program će ga automatski uložiti u zajmove i maksimizirati zaradu od kamate. Tako, investitor može da postavi parametre za investiranje i ne brine o svojim investicijama jer će program auto-investiranja raditi na sopstvenom ulaganju u relevantna sredstva.

Kakvi su planovi za 2019. godinu?

Debitum Network očekuje da do kraja godine dostigne portfolio od 100 miliona evra. U prvoj polovini godine će se proširiti na više geografskih tržišta u Evropi (prva su: Letonija, Estonija i Poljska). Debitum Network platformi će se najverovatnije pridružiti 7 novih inicijatora kredita. Oni će plasirati poslovne kredite na platformu za investitore. Očekuje se da će četiri nova procenitelja rizika iz Litvanije, Estonije i Poljske uskoro početi da nude svoje usluge na platformi.

Početkom 2019. godine, cilj Debitum Network-a je poboljšanje korisničkog iskustva na platformi i uvođenje snažnog mobilnog iskustva za korisnike. Uskoro će biti ponuđene dodatne opcije za deponovanje. Takođe će doći do povećanja broja poslovnih kredita za investitore koje će moći da izaberu i u njih investiraju.

Uskoro će na platformu biti dodato još novih tehničkih karakteristika. Ove godine, tim planira da uvede sekundarno tržište, kreira referalni program, ažurira dizajn veb stranice i platforme.

Mogućnost za kripto investitore

Kripto tržište je u padu više od godinu dana i kripto investitori bi mogli da razmotre modifikovanje svojih portfolija uključivanjem drugih vrsta investicija, kao što su kratkoročni poslovni krediti i zaraditi na njima. Dok kriptovalute opadaju, kripto investitori mogu razmeniti neke od svojih kripto sredstava u fiat i izabrati mnogo sigurnije investicione opcije podržane realnom imovinom.

Ako niste registrovani na Debitum Network platformi, možda je pravo vreme da je isprobate. Registracija je besplatna i traje samo 2 minuta.