Američka kripto berza i provajder kastodi usluga Gemini završio je SOC 2 Tip 2 evaluaciju, čime je dokazao sigurnost operacija.

„Tip 2 je najviši stepen bezbednosne usaglašenosti koji bilo koja organizacija može da pokaže“, rekao je direktor kompanije Gemini, Gemini Jusuf Husein, za Cointelegraph u intervjuu povodom saopštenja od 23. januara.

Usklađenost

U pripremi za SOC 2 Tip 2 evaluaciju, Gemini je obavio inspekciju SOC 2 Tip 1 u 2019. godini koju je završila revizorska kuća Dilojt. Dilojt je završio i inspekciju SOC 2 tipa 2, spomenuo je Husein.

Pošto je fokusirana na regulativu, Gemini stavlja visoki nivo važnosti na usklađenost i bezbednost sa namerom da dobije poverenje kupaca, objasnio je Husein.

Zapravo, Gemini je pre godinu dana objavio reklamnu kampanju u kojoj je jedan od nekoliko slogana koji su bili na autobusima i plakatima bio „Kriptu trebaju pravila“.

Ukazujući na važnost zaštite, šef kompanije Gemini rekao je: "Ako pogrešno izvršite sigurnost u ovom sektoru, to će rezultirati direktnim gubitkom potrošačkih sredstava."

Široka procena

Evaluacija SOC 2 Tip 2 uključuje Gemini trgovinsku i investicionu platformu, kao i kastodi usluge, rekao je Husein. "Mi smo jedina kripto berza i kastodian koji pokazuje ovaj nivo bezbednosne usklađenosti sa dobijanjem SOC 2 Tip 2", naglasio je.

Pored toga, Gemini planira da se svake godine podvrgnu evaluaciju SOC 2 tip 2, navodi se u izjavi koju su Gemini podelili sa Cointelegraph-om.

Ranije ovog meseca, Gemini je pokrenuo Nakamoto, Ltd., osiguravajuću kompaniju za svoje usluge čuvanja kriptovaluta.