Nemačko akcionarsko društvo Nemačka berza (DB) nastavilo je partnerstvo sa HQLAx, ulažući milion evra kako bi postao manjinski akcionar, saopšteno je u utorak 28. avgusta.

Nemačka berza AG je organizator nemačkog tržišta i pružaoca transakcionih usluga koji je imao čak 3,695 milijardi evra u ukupnom kapitalu od 2015. godine.

Dve strane, koje su prvobitno sklopile partnerstvo u martu, kako bi proizveli platformu za kreditiranje hartija od vrednosti na bazi blokčeina, koristeći tehnologiju Corda R3 konzorcijuma, izjavili su da im je to omogućilo da prošire svoje aktivnosti na terenu.

"Ovo partnerstvo nam pruža priliku da razvijemo blokčein rešenje za finalizaciju trgovine", izjavio je Filip Sejl, odgovoran za DB-ove globalne aktivnosti kreditiranja hartija od vrednosti.

"Naš cilj je da radimo zajedno sa sličnim partnerima kao što je HKLAx da bi se stvorilo standardno tržište za plasman hartija od vrednosti."

DB će takođe dobiti prisustvo dve osobe u odboru HQLAx-a, nešto što se zajedno sa investicijama kasnije opisuje kao "veliki korak napred".

Kako je Cointelegraph izveštavao u martu, Član odbora DB Džefri Tesler negirao je da će blokčein ili kriptovalutno poslovanje biti uključeni u kreiranje proizvoda.

Ipak, u maju je kompanija dala saopštenje da je "duboko na poslu" u stanju da se nosi sa osnovnim principima bitkoina, kako bi potencijalno moglo da dođe do nekog oblika inegracije kasnije..

 

Pripremio: Nikola Mosurović