IBM je nedavno objavio da je učinio dostupnim javnosti svoj peto-kubitni kvantni kompjuter. Da li je era kvantnih kompjutera stigla i kakav uticaj to može imati na Bitkoin?

Kvantni kompjuteri

Kvantni kompjuteri predstavljaju novu paradigmu u računarstvu. Dok tradicionalni računari skladište podatke u formi bitova (0 ili 1), kvantni kompjuteri ihi skladište u formi kubita (koji mogu istovremeno biti i 0 i 1). To potencijalno omogućuje kvantnim kompjuterima da rešavaju neke matematičke probleme na značajno efikasniji način od tradicionalnih kompjutera.

Asimetrična kriptografija – primena u Bitkoin protokolu

Bitkoin protokol koristi asimetričnu kriptografiju da bi osigurao da bitkoine može potrošiti samo njihov pravi vlasnik. Transakcije potpisane privatnim ključem mogu biti verifikovane korišćenjem odgovarajućeg javnog ključa.

“Razbijanje” privatnih ključeva “brute force” dekriptovanjem koristeći tradicionalne računare je uzaludan posao. Iako je dosta bitkoina izgubljeno ili ukradeno od strane hakera, to je pre svega posledica neopreznosti korisnika, a ne mana Bitkoin protokola.

Ipak, asimetrična kriptografija je jedan od problema koji bi relativno lako bio rešen efikasnim kvantnim kompjuterom.

Efikasni kvantni kompjuteri nisu neposredna pretnja

Snaga kvantnih kompjutera eksponencijalno raste sa porastom broj kubita. Procesor koji je IBM napravio ima 5 kubita što je odlično za demonstraciju koncepta kvantnih kompjutera. 

Kvantni kompjuteri svoju pravu snagu mogu pokazati tek kada se broj kubita poveća. Prema Ekonomistu, kvantni kompjuter od 300 kubita bi imao više mogućih stanja nego što ima atoma u svemiru. Ipak, ne očekuje se da bi takvi kompjuteri mogli biti izrađeni u skorije vreme.

Bitkoin može da evoluira i izbori se sa ovom pretnjom

Čak i ako efikasni kvantni kompjuteri budu kreirani, to se neće desiti preko noći. To ostavlja vremena da se bitkoin protokol unapredi tako da postane otporan na pretnju koju bi kvantni kompjuteri mogli da predstavljaju. Bitkoin protokol bi mogao da implementira novi algoritam posle određenog broja blokova i tada bi svi bitkoin nodovi morali da ažuriraju softver.

Dastin Mudi, matematičar u Nacionalnom Institutu za Standardizaciju i Tehnologiju (NIST), kaže:

"Poslednjih godina kvantni kompjuteri se intenzivno istražuju i svako, od velikih kompanija do vlada, želi da njihovi algoritmi budu otporni na “razbijanje” od strane kvantnih kompjutera. Ako neko uspe da napravi efikasan kvantni kompjuter, želimo da imamo algoritme koje on ne može da razbije."

Ekikasni kvantni kompjuteri – ostale implikacije

Kriptografija ima vrlo široko polje primene, od enkriptovanja poruka i e-mailova i drugih vrsta podataka, pa do primene u bankarstvu. Ako kvantni kompjuteri budu razvijeni, oni neće predstavljati pretnju samo za bitkoin već i za banke, što bi moglo imati dalekosežne posledice.