Rob van Gijzel, ambasador holandske Koalicije za blokčein, predstavio je 8. maja program za istraživanje blokčeina koji je naručilo holandsko Ministarstvo za ekonomske odnose i klimatsku politiku. Ministarstvo je stvorilo određenu jedinicu "TopTeam ICT", koja je zadužena za istraživanje, dalji razvoj blokčeina kroz tehnologiju, pravna pitanja, ekonomski uticaj i etiku.

Program istraživanja opisuje tri ključne oblasti - koje su predložene kao kratki projekti - da ima za cilj da se bavi adresiranjem blokčeina  kako bi bio usvojen u celoj zemlji "za dobrobit društva".

Prva od njih pokriva pitanje poverenja: prvo, u pravnim i socijalnim institucijama koje bi upravljale tranzicijom ka blokčeinu i mogle bi ga čak i "zameniti"; poverenje pojedinaca u verodostojnost i sigurnost informacija o blokčeinu; i poverenje u tehnološku pouzdanost registra, kao i ispravne pametne ugovore.

Druga oblast odnosi se na održivost, što podiže potrebu za "tehno-ekonomskom" analizom troškova, potrošnje energije, skalabilnosti i otpornosti na koncentraciju moći ili neprijateljska preuzimanja.

Na kraju, agenda ukazuje na upravljanje blokčeinom u smislu upravljanja evolucijom tehnologije i pojavom blokčein infrastrukture i servisa. Naime, on takođe pokreće pitanja kao što su odredbe o "privatnosti (uključujući pravo da se zaborave) i upravljanje samoupravnim identitetom", koje izgleda da su oblikovane kontekstom zakona EU o Regulisanju zaštite opštih podataka (GDPR) koji stupa na snagu 25. maja.

Blokčein tehnologija napreduje u regulaciji na nivou državnih uprava, a britanski poslanik je postavio pitanje u aprilu o ulozi nacionalnih država u postavljanju okvira za decentralizovane, prekogranične sisteme koji omogućava blokčein. Najnovije vesti su da u Kini vlada planira da objavi "blokčein standarde" kako bi unapredili razvoj industrije blokčeina u celom svetu do kraja 2019. godine.


 

Pripremila: Majda Petrović