Dva nova bitkoin ETF-a (berzanski fond koji predstavlja hartiju od vrednosti na tržištu koja prati indeks, robu, obveznicu ili akciju) su podnela zahtev za licencu kod Komisije za hartije od vrednosti u skladu sa dokumentima iz obrazca S-1 od strane Proshares Capital Management-a. Oba fonda, ProShares Bitcoin ETF i ProShares Short Bitcoin ETF, nameravaju da kupe derivativne ugovore, a ne bitkoin.

Prema podnetoj dokumentaciji Proshares se nada da će imati maksimalnu cenu ponude od 1 milion agregata po ceni akcije od 25 dolara. Dokumentacija je jasna po pitanju potencijalnih gubitaka:

“Investitor treba da uzme u obzir investiranje u fond ukoliko razume posledice ulaganja u bitkoin fjučers ugovore i u slučaju inverznog fonda - posledice traganja za dnevnim inverznim investicionim ulaganjima.”

Povratak

Apliciranje predstavlja prvi pravi pokušaj da se dobije odobrenje od Komisije za hartije od vrednosti za bitkoin ili bitkoin derivate nakon propalog pokušaja Vinklevos blizanaca početkom godine. Neki smatraju da je pooštrena pozicija Komisije po pitanju bitkoina i da je pokušaj uzaludan.

Međutim, očekivanja su da će se klima promeniti sa novim kadrovskim promenama u Komisiji za hartije od vrednosti. Novi ETF može samo da pomogne u stvaranju daljih virtuoznih Satoši ciklusa.