Predsednica Evropske centralne banke (ECB), Kristin Lagard, je rekla da bi finansijska institucija trebalo da bude ispred drugih u pogledu potražnje za stejblkoinima.

Prema tvitu ECB-a 12. decembra, Lagard je rekla: „Moje lično uverenje u vezi sa stejblkoinima je da je bolje da budemo ispred drugih. Tu je očigledna traženja na koju moramo odgovoriti.“

Stejblkoini su digitalne valute vezane za fizičko sredstvo ili fiat valuta i dizajnirane su da minimizuju nestabilnost cena.

Usredsredite se na brzo prilagođavanje finteh inovacijama

Početkom septembra, kada je Lagard još uvek bila šef Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i kandidatkinja za sledećeg predsednika ECB, ona je tvrdila da će se fokusirati na to da se institucije brzo prilagođavaju brzo promenljivom finansijskom okruženju. Lagard je tada rekla:

„U slučaju novih tehnologija - uključujući digitalne valute - to znači biti upozoren na rizike u smislu finansijske stabilnosti, privatnosti ili kriminalnih aktivnosti i obezbediti odgovarajuće propise da se tehnologija usmeri ka javnom dobru. Ali to takođe znači i prepoznavanje širih društvenih koristi od inovacija i omogućiti im da se razvijaju."

Kasnije u septembru, MMF je rekao da stejblkoini mogu doneti značajne koristi kupcima i društvu, ali nisu bez rizika.

MMF je rekao da bi banke mogle da izgube ulogu posrednika, jer će javnost preći na stejblkoin provajdere. Međutim, MMF je predviđao da banke neće nestati jer će verovatno pokušati da se takmiče razvijajući sopstvene inovacije.

Skeptičan stav bivših predsednika ECB-a prema kriptovalutama

Za razliku od Lagard, bivši predsednik ECB-a Žan-Klod Trišet je nedavno izrazio sumnju da bi kriptovalute ikada mogle da postanu budućnost novca. Trišet je takođe objasnio da veruje da je kupovina kriptovaluta u mnogo čemu samo nagađanja. Takođe je tvrdio da čak i kada kripto imovinu navodno podržava stvarna imovina, i dalje primećuje mnoštvo spekulacija, za koje je zaključio da "nisu zdrave".

Mario Dragi, koji je obavljao funkciju predsednika ECB-a pre Lagardova, rekao je da Evropski sistem centralnih banaka (ESCB) pomno prati kretanja u industriji kriptovaluta. Uprkos tome što je pokazao pozitivan pristup novim tehnologijama, Dragi je očigledno mislio da stejblkoini i kriptovalute uopšte nisu od velike važnosti.