Enterprise Ethereum Alliance (EEA) pokrenuo je Token Taxonomy inicijativu u saradnji sa vodećim kompanijama, navodi se u saopštenju za javnost 17. aprila. Cilj inicijative je da se tokeni definišu na jasan način kako bi povećali usvajanje tokena na nivou preduzeća.

EEA opisuje sebe kao “organizaciju čije standarde pokreću članovi, a čiji je cilj da razvije blokčein specifikacije koja će pokrenuti harmonizaciju i interoperabilnost.”

Članovi inicijative čine konsultanska kuća Accenture, vodeće banke Santander i JPMorgan Chase, blokčein inkubator ConsenSys, Ernst&Young, Intel, Microsoft, IBM, blokčein konzorcijum R3, međunarodni Institut za blokčein istraživanje, blokčein r&d firma Clearmatics i drugi.

Nova Token Taxonomy inicijativa ima za cilj da uspostavi standardne termine i definicije za tokene - bez obzira koji blokčein koriste.

Direktor EEA Ron Resnik tvrdi da standardizacija može da omogući lakše korišćenje tokena. Sa standardizacijom mogli bi da “pružimo usluge, finansijska sredstva, hartije od vrednosti” na nivou preduzeća.

Pored samog objašnjenja koncepta i opsega tokena, inicijativa takođe želi da objasni tehničke specifikacije i realne primene tokena.

Projekat namerava da uspostavi tehničke standarde koja bi sprečila fragmentaciju između više blokčein protokola i time obezbedila interoperabilnost između platformi i realne primene - bez obzira na to da li token služi kao valuta ili predstavlja jedinstvenu imovinu.

Inicijativa je struktuirana tako da uključuje i Token Taxonomy okvir. A pored toga u organizaciji postoji i edukativna inicijativa, koja će biti sprovedena kroz radionice za definiciju tokena.

Kao što je prethodno saopšteno, EEA - koja ima preko 500 članova - trenutno je uključena u standardizaciji tokena, koja je počela sa fokusom na itirijium (ETH) specifikacije. Prošle jeseni, Hyperledger i EEA najavili su svoju saradnju.

Organizacija je proširila svoje globalno poslovanje otvaranjem regionalnog sedišta u Kini ovog februara. Istog meseca, EEA je najavila da će pokrenuti takozvani “token task force”, koji će se fokusirati na ETH ERC-20 i ERC-721 tokene.


Pripremio: Marko Mihajlović