Oko 60% Ethereum rudara se unapredilo kako bi podržali istorijski hardfork. Doneta je konačna odluka na osnovu želja deoničara, od kojih je čak 87% podržalo povraćaj otuđenih sredstava.

Svi veliki pool-ovi su glasali demonstrirajući novi način upravljanja u blockchain prostoru. Oko 80% rudara je glasalo “za fork”.

Manipulacija glasovima

Juče, tokom glasanja je naglo skočilo hashrate, što je izazvalo sumnju za navodnu manipulaciju glasovima:

Ethpool-ov operater je otklonio svaku sumnju:

“Prema našoj politici glasanja navedenoj u objavi, podržaćemo hard fork.”

Konačna odluka

Sada kada je odluka konačna, svi nod-operateri hitno treba da se unaprede i da odaberu hardfork chain. Isto se odnosi i za samostalne rudare.

Ukoliko nemate svoj nod ili ukoliko ste pool-rudar, ništa ne treba da preduzimate. U tom slučaju, jedino ne treba da rudarite oko sat vremena nakon bloka 1.920.000 koji će se rudariti oko podneva 20.7.2016.  po srednje evropskom vremenu. Ukoliko u tom periodu morate da pravite transakcije, sačekajte veliki broj potvrda da biste bili sigurni.

Ovaj hardfork će biti kraj najinteresantnije epizode u osmogodišnjoj istoriji blockchain-a. Zajednica je brzo reagovala, brzo se organizovala, primenila rešenje, izbegnuta je katastrofa, kreiran novi model upravljanja, naučene su lekcije i krenulo se dalje sa kreiranjem novih zanimljivih stvari baziranih na blockchain tehnologiji.