Evropska bankarska uprava (EBA) objavila je izveštaj koji analizira mogućnosti i rizike koji se pojavljuju za finansijske institucije u korišćenju tehnologije distribuiranog registra (DLT).

U izveštaju objavljenom 3. jula, bankarski regulator analizira uticaj finansijskih tehnologija i DLT-a na finansijske institucije, ispitujući dva slučaja korišćenja DLT-a u međunarodnoj trgovini i tzv. "digitalni identitet". EBA definiše "digitalni identitet" kao "informacije koje se koriste da predstave entitet u informacionom sistemu."

EBA počinje sa širokim objašnjenjem načina na koji se DLT može primeniti u oblasti međunarodnih trgovinskih transakcija i pojednostaviti proces njihovih poravnanja. Izveštaj kaže da DLT i pametni ugovori pružaju niz mogućnosti, od kojih su najperspektivnije potencijalne dobiti na efikasnosti, konzervativno upravljanje troškovima i manji rizik od dupliciranja finansiranja i manipulacije dokumenata. Objašnjava:

"DLT omogućava prost i skoro realni prikaz trgovinske transakcije sačuvane u zajedničkom registru za sve uključene učesnike, stvarajući jednake uslove za sve stranke i otklanjanje njihove potrebe za oslanjanjem na papirne instrumente razmenjene među njima. Zajednički pogled bi mogao racionalizovati fizičke napore i proces usaglašavanja, uz posledičnu uštedu vremena, novca i resursa."

Regulator dalje napominje da trenutno korišćenje DLT-a i pametnih ugovora nosi sa sobom veliki broj rizika zbog "nezrelosti ovih tehnologija" i "zakonske i regulatorne neizvesnosti". U izveštaju se navodi potencijalni sukob zakona ako se DLT nodovi nalaze u različitim jurisdikcijama:

"Na primer, digitalno potpisani ugovor možda neće biti primenljiv u svim jurisdikcijama. Od suštinskog je značaja uspostaviti važeću jurisdikciju, u slučaju sukoba, i mehanizme za rešavanje spora, kada do njega dođe."

Kada govorimo o "digitalnom identitetu" i o customer due diligence (CDD) politici, EBA kaže da bi DLT mogao da olakša skladištenje i kontinuirano ažuriranje podataka o korporativnim korisnicima na jednom mestu:

"Ovo znači da dodatne informacije koje institucije zahtevaju kako bi zadovoljile povećane zahteve CDD-a, gde se klijent smatra visoko rizičnim, već mogu da se sačuvaju na platformi od strane druge institucije koja učestvuje."

EBA predviđa da, uprkos činjenici da se DLT generalno shvata kao otporniji od tradicionalnih sistema, i dalje bi mogao da predstavlja "rizik od dostupnosti informacionih i komunikacionih tehnologija i rizik kontinuiteta izazvanog od strane nodova ili cele mreže koja je namerno srušena, što bi moglo da spreči validaciju i deljenje transakcija."

Prošlog meseca izvršni direktor španske banke BBVA rekao je da blokčein tehnologija nije "zrela" i da se suočava sa velikim izazovima. Slično izveštaju EBA, generalni direktor Karlos Tores izrazio je zabrinutost zbog mogućih problema sa kompatibilnošću sa poreskim organima i finansijskim regulatorima u različitim jurisdikcijama. Tores je dodao da, uprkos izazovima, tehnologija zaslužuje detaljno istraživanje.

 

Pripremio: Aleksandar Bondžulić