Studija o pitanjima konkurencije u finansijskim tehnologijama, naručena od strane Odbora za ekonomske i monetarne poslove Evropskog parlamenta (ECON), objavljena je 20. jula. Utvrdila je da digitalne valute koje izdaju centralne banke mogu biti "lek" za nedostatak politike konkurencije u kripto sektoru:

"Dolazak odobrenih kriptovaluta promovisanih od strane banaka, čak i od strane centralnih banaka, će preoblikovati trenutni nivo konkurencije na tržištu kriptovaluta, šireći broj konkurenata."

Studija pominje kriptovalute kao što je bitkoin (BTC) kao "tehnološke i operativne paradigme koje predstavljaju poremećaj za ceo sektor, uključujući monetarnu politiku i finansijsku stabilnost." Ostale "nepredvidive i inovativne primene" novih tehnologija uključuju "veštačku inteligenciju, cloud computing, biometriju, digitalni identitet, blokčein, sajber bezbednost, RegTech, internet stvari (IoT), proširenu stvarnost (augmented reality)."

Privatne digitalne valute se definišu odvojeno od digitalnih valuta koje izdaju centralne banke (CBDC), naglašavajući da se CBDC razlikuju po tome što se zasnivaju na "konvencionalnom bilateralnom poravnanju sa pouzdanom centralnom stranom".

Prema studiji, pošto zatvoreni kripto sistemi zahtevaju nadzorni autoritet, centralne banke mogu razmotriti korišćenje "sitema odobrenih kriptovaluta" kako bi "dopunile ili zamenile" već korišćene valute.

Studija tvrdi da će CBDC "preoblikovati trenutni nivo konkurencije među tržištima kriptovaluta" ulaskom u bazen konkurenata:

"Može se pronaći potencijalna neadekvatnost tradicionalne politike konkurencije koja bi se bavila pitanjima konkurencije na tržištima kriptovaluta, ukazujući na direktno učešće javnosti kroz digitalnu valutu centralne banke kao lek."

Pitanja konkurencije, napominje ECON studija, mogu se podeliti na međutržišnu konkurenciju između samih kriptovaluta i konkurenciju unutar kripto tržišta između provajdera usluga poput novčanika i berzi.

Što se tiče međutržišne konkurencije, studija navodi da "prisustvo mrežnih efekata" i veliki broj korisnika kriptovaluta mogu predstavljati prepreku za ulazak novih kriptovaluta koje pokušavaju da se priključe tržištu. Studija pretpostavlja da će ovo takmičenje "dovesti do potencijalnih dogovora između članova hipotetičkih kartela".

Za konkurenciju unutar kripto tržišta, novčanici, berze i provajderi plaćanja "unutar kripto tržišta" mogu stvoriti praksu koja će druge držati van tržišta, kao što je dobijanje podrške od strane rudara koji favorizuju jednu kriptovalutu više od druge.

Sredinom jula stupila je na snagu nova direktiva EU koja postavlja strožija pravila transparentnosti za digitalne valute kao zaštitu od pranja novca i finansiranja terorizma.

Takođe, u julu se po prvu put diskutovalo o virtuelnim valutama na ECON-ovom "Monetarnom dijalogu", sa pet različitih informativnih izveštaja o temama koje su se kretale od kriptovaluta i centralnih banaka do kriptovaluta i "evrosistema".

 

Pripremio: Aleksandar Bondžulić