Nijedan globalni stejblkoin projekt neće započeti s radom u Evropskoj uniji (EU) dok se ne reše povezani rizici za monetarnu suverenost, navode vlasti EU.

U zajedničkoj izjavi koju su usvojili Savet Evropske unije i Evropska komisija (EK), Savet i Komisija su priznali da stejblkoin novčići mogu biti efikasni u pružanju jeftinih i brzih plaćanja, ali imaju daleko više rizika i izazova.

Izjavu je odobrio Savet za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN), jedan od najstarijih sastava Saveta, 5. decembra, na osnovu podataka u zvaničnom dokumentu objavljenom krajem novembra.

Portparol EU rekao je za Cointelegraph da, iako izjava nema pravnu vrednost, "signalizira kako se članice EU osećaju po tom pitanju i utire put za dalje delovanje koje će najverovatnije rezultirati zakonodavnim predlozima u srednjem roku."

Potencijal stejblkoina da olakša prekogranična plaćanja u odnosu na povezane rizike

Vlasti EU su u svojoj izjavi navele više rizika i problema povezanih sa usvajanjem stejblkoin novčića (digitalnih valuta vezanih za drugo sredstvo) da bi sprečile nestabilnost koja se obično viđa u kriptovalutama. Ako se usvoje na globalnom nivou, stejblkoin novčići predstavljaju pretnju monetarnom suverenitetu, izjavili su Savet i Komisija.

Izjava glasi:

„Ovi aranžmani predstavljaju višestruke izazove i rizike koji se odnose na primer na zaštitu potrošača, privatnost, oporezivanje, sajber bezbednost i operativnu otpornost, pranje novca, finansiranje terorizma, integritet tržišta, upravljanje i pravnu sigurnost. [..] Ova zabrinutost će se verovatno pojačati i mogu se pojaviti novi potencijalni rizici za monetarnu suverenost, monetarnu politiku, bezbednost i efikasnost platnih sistema, finansijsku stabilnost i fer konkurenciju.“

Izazovi koje postavljaju globalni stejblkoin novčići zahtevaju koordiniran globalni odgovor

Kao takvi, rešavanje izazova koje postavljaju globalni stejblkoin novčići zahteva koordinirane napore globalnih jurisdikcija, primetile su vlasti. Štaviše, entiteti koji planiraju da emituju stejblkoin novčiće u EU trebalo bi pod hitno da pruže „potpune i adekvatne informacije kako bi se omogućila odgovarajuća procena prema postojećim važećim pravilima“, napominje se u saopštenju.

Savet i Komisija su zaključili:

„Nijedan globalni ‘stejblkoin’ aranžman ne bi trebalo da počne sa radom u Evropskoj uniji dok pravni, regulatorni i nadzorni izazovi i rizici nisu adekvatno identifikovani i adresirani.“

Iako su ukazali na niz rizika povezanih sa stejblkoin novčićima, vlasti EU primetile su da pozdravljaju centralne banke koje rade na proceni troškova i koristi digitalnih valuta centralne banke (CBDC) i rade na pružanju brzih i jeftinih prekograničnih plaćanja.

Juče je guverner centralne banke Francuske najavio planove banke za pilot finansijskih institucija CBDC-a do 2020. Zvaničnik je izjavio da će banka početi sa testiranjem projekta digitalnog evra do kraja prvog tromesečja 2020. godine.