Evropska Komisija želi da kreira centralnu bazu podataka o korisnicima kriptovaluta. Kao razlog tome se navodi prevencija finansiranja terorizma i pranja novca.

Iz Evropske Komisije su izjavili da transferi virtuelnih valuta, uključujući bitkoin, nisu pod nadzorom državnih organa u okviru EU i stoga regulatorni okvir za digitalne valute mora biti uspostavljen.

Deo predloga EUK glasi:

“Iz tog razloga, moraju se prikupiti, obraditi i sačuvati lični podaci korisnika, a po potrebi ti podaci trebaju biti podeljeni sa vlastima.“

Ukoliko bi se uspostavio regulatorni okvir za startape iz oblasti digitalnih valuta, najverovatnije će biti neophodno da startapi prikupe privatne i osetljive informacije o svojim korisnicima.

Suštinski problemi

Ambiciozni plan EU Komisije da kreira centralnu bazu podataka o korisnicima digitalnih valuta ima 2 suštinska problema: povredu privatnosti podataka i zabrinjavajuće slab kvalitet sajber-zaštite.

Evropske Agencije, policija i neprofitne organizacije su bile meta hiljada sajber-napada od 2004-e godine. Čak oko 229 sajber-napada je bilo uspešno, što ukazuje na ranjivost i zastarelost IT sistema zaštite Evropskih Agencija.

Već dugo se uz bitkoin paralelno mogu čuti priče o finansiranju terorizma kao i ilegalne kupovine. Možda je to greška meinstrim medija, ali keš je oduvek bio preferirani metod plaćanja u tim slučajevima iz jednog rezloga: keš je u potpunosti anoniman, a digitalne valute nisu (one su pseudoanonimne).

Virtuelne valute su kreirane da budu transparentne i decentralizovane. Stoga, bilo ko može da pristupi podacima o transakcijama. EUROPOL je to iskoristio kako bi ušao u trag trgovcima sa Silk Road-a.

Ukoliko je osnovni argument EU Komisije za centralizaciju virtuelnih valuta zaustavljanje ilegalnih kupovina droge ili finansiranje terorizma, onda je možda bolje da Komisija sprovede u delo plan vezan za korisnike keša, jer je mnogo više slučajeva u kojima se keš koristi kao sredstvo u pomenutim situacijama.