Zvaničnik Evropske centralne banke (ECB) istakao je prednosti digitalnih valuta izdatih od strane centralne banke (CBDC), ističući pritom oprez u govoru koji je 27. maja objavila Banka za međunarodna poravnanja.

Vitas Vasiliauskas - predsednik Upravnog odbora Banke Litvanije i član Upravnog veća ECB - održao je svoj govor na konferenciji Odbora za obnovu Breton Vudsa "Managing the Soft Landing of the Global Economy" 12. aprila. Vasiliauskas je posebno razmatrao da li CBDC treba da budu veleprodajne, maloprodajne ili oboje.

Vasiliauskas je naglasio da CBDC treba da služe kao sredstvo razmene, kao sredstvo plaćanja i čuvar vrednosti, odražavajući kvalitete sadašnjih oblika novca centralne banke, ali ne i konvencionalnih rezervnih računa ili privatnih kripto sredstava. U slučaju puštanja u rad maloprodajnih CBDC-a, ona bi bila dostupna široj javnosti, dok bi pristup veleprodaji bio otvoren samo za finansijske institucije.

Među potencijalnim koristima CBDC-a, Vasiliauskas je naveo povećanu efikasnost plaćanja i poravnanja hartija od vrednosti, te smanjenje kreditnog rizika i rizika likvidnosti druge ugovorne strane. CBDC sa kamatama na malo može navodno poboljšati prenos monetarne politike i ojačati prenošenje politike na kamatne stope na depozite i pozajmice. Međutim, Vasiliauskas je dalje upozorio:

“Količina gotovine u opticaju opada u nekim zemljama. To bi moglo značiti da će jednog dana, čak i ako to izgleda kao daleka perspektiva, svaka osoba morati da ima račun u privatnoj instituciji samo da bi izvršila plaćanja. Nažalost, to može dovesti do povećanog nivoa finansijske isključenosti.”

Maloprodajni CBDC bi tako osigurao da ljudi i dalje imaju pristup novcu centralne banke, rekao je Vasiliauskas i mogao bi na kraju imati pozitivne efekte na finansijsku stabilnost. U međuvremenu, jedno od ključnih pitanja koje bi centralna banka trebalo da razmotri jeste pridržavanje CBDC-a zahtevima za sprečavanje pranja novca i načina na koji može primeniti standarde protiv pranja novca (AML) na anonimne oblike CBDC-a.

Ranije u maju, ECB je objavila izveštaj o potencijalnom uticaju digitalnih valuta na ekonomska kretanja i monetarnu politiku, gde se posebno navodi da bi se takve implikacije mogle pojaviti ako kriptovalute postanu adekvatna zamena za novac i depozite, dok trenutno ne ispunjavaju funkcije novca.