Evropska bankarska uprava (EBA) je preporučila dalje istraživanje kriptovaluta i planira da obavi “niz koraka” vezano za kripto sektor tokom 2019. godine. Uprava je ovo izjavila u svom najnovijem izveštaju koji je objavljen 9. januara.

U izveštaju, koji se fokusira na “primenjivost i prikladnost zakona EU na kripto imovinu”, izgledalo je da EBA ne žuri da razvije novi regulativni zakonski okvir za Uniju.

“Tipično, aktivnosti kripto imovine ne predstavljaju regulisane usluge u okviru EU bankarstva, plaćanja i zakona o elektronskom novcu. Postoje rizici za potrošače koji nisu adresirani na nivou EU”, navodi se u sažetku izveštaja.

“...EBA preporučuje da Evropska Komisija nastavi dalje analize kako bi utvrdila odgovarajući odgovor na nivou EU.”

Širi stav EU o kriptovalutama je teško proceniti. Uprkos brojnim izveštajima o različitim aspektima sektora i njegove upotrebe, zvaničnici nastavljaju da predstavljaju suprotstavljene stavove u javnosti.

Ove nedelje, kreator politike Evropske Centralne banke Ardo Hanson je opisao kripto imovine kao bajke i predvideo je da će se u budućnosti pretvoriti u “čistu besmislicu”.

EBA kaže da namerava da izdaje papirologiju kako bi pomogla vlastima u zemljama članicama da izveštavaju o finansijskim aktivnostima na ujednačeniji način. EBA dalje naglašava potrebu za transparentnošću i odgovarajućim javnim upozorenjima o rizicima vezanim za kriptovalute.

U vezi  sa svojim budućim aktivnostima, izveštaj navodi:

“EBA će pratiti potrebu za bilo kakvim daljnjim aktivnostima u okviru svoje zakonske nadležnosti i spremna je da podrži Evropsku komisiju u vezi sa svakom daljom analizom problema koji se pojavljuju u vezi sa kripto imovinom.”


Pripremio: Marko Mihajlović