Predsednik Evropske agencije za hartije od vrednosti (ESMA) - nadzorni organ finansijskog tržišta na nivou EU - izjavio je da podržava nove regulative o digitalnoj imovini, saopštava Roll Call 27. februara.

Govoreći na finteh konferenciji ranije ove nedelje u Briselu, predsednik ESMA Stiven Mejdžor navodno je ukazao na potrebu primene regulative za digitalnu imovinu kako bi se pomoglo investitorima. On je takođe izrazio podršku zahtevu da se proširi AML kako bi se uključila i razmena između različitih kriptovaluta, a ne samo između kripto i fiat valuta.

Mejdžor je, kako se izveštava, objasnio svoj stav, govoreći da “bez novih pravila, digitalne imovine će verovatno pasti izvan evropskih regulativa o hartijama od vrednosti.” Mejdžor je nastavio:

“Kada se kripto imovina ne kvalifikuje kao finansijski instrument, zabrinuti smo da odsustvo primenjivih finansijskih pravila ostavlja potrošače izloženim značajnim rizicima [...] Jasno je da vidimo da ne možemo legalno kvalifikovati kripto imovinu putem pristupa “jedna veličina odgovara svima”.

Pored digitalne imovine, Mejdžor je predložio da se novi propisi prošire i na ICO projekte. Mejdžor je navodno izjavio da većina evropskih jurisdikcija podržava ideju da je kriptovalutama potrebna odgovarajuća regulativa ako dobiju prava na dividendu ili profit, što ih čini sličnim tradicionalnim finansijskim sredstvima.

U oktobru 2018. godine, ESMA je objavila da ispituje ICO projekte kako bi se utvrdilo kako ih treba regulisati. ESMA je procenila ICO projekte kako bi videli kako se pridržavaju postojećoj regulativi o hartijama od vrednosti na osnovu “pojedinačnih slučajeva”, pored istraživanja njihovog uticaja na konkurenciju u sektoru za prikupljanje sredstava.

Istog meseca, Radna grupa za finansijsko delovanje (FATF) usvojila je izmene svojih standarda u vezi sa digitalnim valutama i firmama koje se bave kriptovalutama. Prema promenama, nadležnosti bi trebale da osiguraju da su pružaoci usluga virtualne imovine - berze, provajderi novčanika, kao i provajderi finansijskih usluga za ICO projekte - podložne AML i CFT regulativi.


Pripremio: Marko Mihajlović