Nacrt dokumenta koji je izdala Evropska unija sugeriše da unija treba da razmotri izdavanje sopstvene digitalne valute.

Hoće li EU ratovati protiv kriptovaluta? 

Rojters je 5. novembra objavio da predmetni nacrt (koji još uvek podleže izmenama) poziva države članice da razviju zajednički pristup kriptovalutama, moguće zabranjujući visoko rizične projekte.

Ukoliko nacrt u sadašnjem obliku bude odobren, a to bi se moglo dogoditi već sledećeg meseca, to bi moglo imati dalekosežne posledice. Tačnije, Rojters sugeriše da bi takav zakon mogao eskalirati u regulatornu kampanju EU protiv kriptovaluta.

Evropska centralna banka razmatra evrokoin

Nacrt koji je pripremilo finsko predsedništvo EU takođe ukazuje da bi Evropska centralna banka trebalo da razmotri izdavanje sopstvene digitalne valute:

„ECB i druge centralne banke EU bi mogle korisno da istraže mogućnosti i izazove izdavanja digitalnih valuta centralne banke, uključujući razmatranjem konkretnih koraka u tom smislu.“

O nacrtu će se raspravljati ovog petka, a perspektiva njegovog usvajanja biće predstavljena 5. decembra.

Kao što je Cointelegraph izvestio u posebnoj analizi krajem septembra, evropska digitalna valuta sve se više doživljava kao odgovor na Fejsbukov stejblkoin libra.