Federalna banka Atlante i direktor njenog Centra za finansijske inovacije i stabilnost, Lari Vol je objavio dokument o pametnim ugovorima i njihovom potencijalu da promene tradicionalne sudske postupke.

Vol piše:

“U mnogim slučajevima, pametni ugovori bi mogli eventualno u budućnosti da budu efikasniji način ugovaranja od tradicionalnih ‘ugovora na papiru’.”

Od pojave kriptovaluta 2009. godine, značajan broj stručnjaka je istakao važnu ulogu koju bi pametni ugovori mogli da igraju u uspostavljanju različitih kompleta nepromenljivih sporazuma na nepromenljivom registru.

Neki su tvrdili da će integracija podataka na sigurnoj blockchain mreži omogućiti preduzećima, pojedincima i organizacijama da imaju koristi od prisustva fiksnog seta sporazuma koji se ne mogu menjati bez manipulacije mreže.

Neke kriptovalute, poput bitkoina koji ima mrežu koja radi sa jako visokom heš (hash) snagom, je nemoguće probiti zbog sve većeg broja rudara i doprinosa snage računanja na mreži.

Neefikasnost ‘ugovora na papiru’

U svom nedavnom tekstu pod naslovom “Pametni ugovori u složenom svetu”, Vol je istraživao neefikasnost ‘ugovora na papiru’ u sudskom postupku, koja je prvenstveno uzrokovana dvosmislenošću pravnog jezika.

Većina ugovora, koji su nastali između dve strane kako bi se osiguralo ispunjenje utvrđenih sporazuma, su često nepotpuni zbog teškoća da se navede svaka moguća situacija u kojoj se ugovor može koristiti.

“Halonen-Akatvijuka i Hart (2013) su primetili da su tradicionalni ugovori često nepotpuni, iako su ishodi proverljivi, jednostavni za opis i izgledaju relevantno. Primer koji navode - ugovori su često neodređeni šta da se radi kad jedna od strana krši ugovor. Halonen-Akatvijuka i Hart (2013) pretpostavljaju da će nepotpuni uslovi ugovora moći da učine ponovno pregovaranje jeftinije i efikasnije.”, napisao je Vol.

Nemogućnost da se pregovara je problem

Vol veruje da pametni ugovori pokazuju niz velikih prednosti u odnosu na ‘ugovore na papiru’.

Međutim, Vol navodi da postoje dva velika problema sa pametnim ugovorima:

  1. Tehnička i bezbednosna pitanja (kod)

  2. Nemogućnost da se pregovara

U svom radu, Vol je koristio DAO hak (hack) da istraži ranjivost pametnih ugovora. Uprkos tačnoj proceni DAO haka, on daje fundamentalnu grešku generalizujući da su pametni ugovori ranjivi.

Bezbednosni problemi

DAO, koji je zasnovan na Ethereum mreži, je nezavisan softver odvojen od Ethereum mreže. Bagovi, odnosno ranjivosti koje se javljaju u DAO mreži moraju da budu direktno pripisani razvojnom timu DAO mreže, a ne pametnim ugovorima.

Stoga je netačno napominjati da pametni ugovori imaju slabe mere bezbednosti koristeći primer platformi zasnovanih na pametnim ugovorima.

Budućnost pametnih ugovora

U završnom delu izveštaja, Vol naglašava da pametni ugovori mogu biti efikasniji način ugovaranja od tradicionalnih ‘ugovora na papiru’.

“Lekcija iz ove rasprave o DAO iskustvima je da pametni ugovori nisu loša ideja”, navodi Vol.