Američka Federalna agencija za upravljanje u kriznim situacijama (FEMA) istražuje ideju registra imovine na osnovu blokčeina za pojednostavljivanje isplate osiguranja od katastrofe.

U svom poslednjem Nacionalnom savetodavnom nacrtu izveštaja administratoru FEMA-e, agencija je pokazala interesovanje za primenu tehnologije blokčeina kako bi se pojednostavile isplate osiguranja od katastrofe i poboljšala brzina reagovanja u katastrofama.

Da bi to postigla, FEMA je preporučila uspostavljanje imovine i katastra zasnovanog na blokčeinu, koja bi sadržale sve kritične informacije potrebne za podnošenje zahteva za osiguranje ili pomoć u slučaju katastrofe.

Smanjenje stope samoosiguranja za javnu infrastrukturu

FEMA je predložila da takav registar neće samo promovisati likvidaciju polise osiguranja kao što je „dividenda za katastrofe“, već će takođe smanjiti stopu samo-osiguranja za javnu infrastrukturu. Prema FEMA-i, samoosiguranje najčešće uopšte ne znači osiguranje, zbog čega vlada snosi troškove zbog nefinansiranih katastrofa.

U izveštaju, FEMA je primetila sposobnost blokčeina i drugih tehnologija u razvoju da poboljšaju otpornost i napore za oporavak u katastrofi, jer se kritični podaci mogu čuvati van mesta u „pouzdanoj sigurnoj platformi“.

Usvajanje blokčeina u industriji osiguranja

Postoji niz primera uspešne primene blokčein tehnologije u industriji osiguranja na globalnom nivou. Nedavno, dobrotvorna organizacija sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu Oxfam International je objavila uspeh svog sistema isporuke mikroosiguranja za pirinčana polja farmera u Šri Lanki.

Kompanija je tvrdila da blokčein može transformisati i pojednostaviti postupak potraživanja od osiguranja, što će rezultirati smanjenim administrativnim troškovima i većim procentom premija koje se koriste za potpuno pouzdane isplate.

Britanska Devičanska ostrva su se u aprilu udružila sa blokčein firmom Lifelabs.io kako bi lansirala alternativnu infrastrukturu za plaćanje kriptovalutama za stanovnike širom lanca ostrva. Partnerstvo je imalo poseban fokus na korišćenje kripto-infrastrukture za podršku pouzdanog i brzog prenosa pomoći i pristupa sredstvima u hitnim situacijama.