Odbor za finansijsku stabilnost (FSB) je predstavio izveštaj ministrima finansija G20 i guvernarima centralnih banaka o radu FSB-a vezano za nadzor tržišta kripto-imovine, navodi se u saopštenju objavljenom 16. jula.

FSB je međunarodna agencija koja nadgleda i priprema preporuke u vezi sa globalnim finansijskim sistemom. Agencija promoviše međunarodnu finansijsku stabilnost  koordinacijom nacionalnih finansijskih organa i tela za utvrđivanje standarda za razvoj regulatornih i nadzornih politika finansijskog sektora.

Prema saopštenju, FSB radi u saradnji sa Komitetom za platnu i tržišnu infrastrukturu (CPMI) kako bi razvio okvir koji će agencija da koristi za nadgledanje tržišta kripto imovine.

FSB navodin da kripto imovina ne predstavlja materijalni rizik za globalnu finansijsku stabilnost u njihovoj sadašnjoj fazi, iako smatra potrebu za detaljnim monitoringom zbog brzog razvoja tržišta. Okvir obuhvata merenje veličine i rasta kripto tržišta, kao i obim trgovanja, odrešivanje cene, kliring i margina za derivate kripto imovine. Prema FSB-u, ovi proračuni su ključni za razumevanje potencijalne veličine efekata bogatstva u slučaju smanjenja vrednosti.

Izveštaj uključuje i opis rada koji obavljaju organi za utvrđivanje standarda. CPMI je navodno sprovela značajan rad na primeni blokčein tehnologije, dok je Međunarodna organizacija komisija za hartije od vrednosti (IOSCO) uspostavila Konsultantsku mrežu za proučavanje iskustava i problema na ICO tržištima. Bazelski odbor za bankarsku superviziju (BCBS) ispituje stepen direktne i indirektne izloženosti banaka digitalnim sredstvima.

U maju, Međunarodni monetarni fond (MMF) je u izveštaju naveo da kriptovalute “ne predstavljaju rizik za finansijsku stabilnost”. U svom izveštaju o globalnoj finansijskoj stabilnosti, agencija je promovisala saradnju na međunarodnoj regulativi, navodeći da “kriptovalute mogu da predstavljaju rizik ako njihova upotreba postane sve rasprostranjenija bez odgovarajućih zaštitnih mera”.