Britanski regulator, Uprava za finansijsko poslovanje (FCA), izdao je upozorenje investitorima da ne ulažu u kriptovalutne ugovore o razlici (CFD). Ugovor o razlikama je sporazum napravljen u fjučers ugovorima, pri čemu se razlike u poravnanju vrše putem gotovinskih plaćanja, a ne putem isporuke fizičke robe ili hartije od vrednosti. Ovo je generalno lakši način poravnanja, jer se gubici i dobici plaćaju gotovinom. CFD pruža investitorima sve prednosti i rizike posedovanja akcija bez stvarnog vlasništva. Agencija tvrdi da se CFD baziran na digitalnim valutama smatra veoma rizičnom investicijom.

U saopštenju objavljenom na sajtu sredinom novembra 2017., FCA je izdala upozorenje investitorima vezano za investiranja u kripto CFD zbog nekoliko rizika sa kojima se mogu susresti. Među rizicima su nestabilnost cene, troškovi finansiranje i transparentnost cene.

Agencija dodaje da bi investitori trebalo da pažljivo ispitaju da li je ulaganje u CFD vezan za virtualne valute prava opcija za njih. Tvrde da ih trenutni zakonski zaštitni mehanizmi koji su na snazi ne mogu zaštiti i neće im biti nadoknađeno za bilo koji gubitak koji može nastati tokom trgovine.

"Kriptovalutni CFD-ovi su veoma rizična, spekulativna investicija. Treba da budete u potpunosti svesni rizika koji su uključeni i dobro uzmite u obzir da li je ulaganje u kriptovalutni CFD prava opcija za vas."

U CFD sporazumu, strane između kojih se vrše transakcije se slažu da plate bilo kojoj strani osnovnu vrednost od sredstva koja se menja tokom vremena. CFD proizvodi omogućuju korisnicima da spekulišu o cenama raznih sredstava. Dok se digitalne valute mogu smatrati CFD proizvodima, agencija je upozorila da je ulaganje u njih veoma rizično.

Prethodna upozorenja od strane FCA protiv trgovanja kriptovalutom

FCA je već nekoliko puta u prošlosti izdavala upozorenja investitorima protiv ulaganja vezana za digitalne valute.

Juna 2017. godine , direktor za strategiju FCA , Kris Volard, upozorio je da investitori treba da primenjuju veći stepen opreza kada se bave kriptovalutama.

U septembru, regulator je takođe upozorio na ICO projekte koji su "veoma rizična" investicija i zatražili od potencijalnih učesnika da informišu ili izveštavaju agenciju o eventualnim prevarama sa kojima se mogu sresti u modelu finansiranja zasnovanom na kriptu.

Druge zemlje poput Nemačke, SAD i Holandije su, takođe, izdale upozorenja o investiranju u ICO ranije ovog meseca.


 

Pripremio: Bojan Zečević