Kenet A. Blanko, direktor američke mreže za suzbijanje finansijskog kriminala (FinCEN), otkrio je da je agencija ostvarila rast prijava sumnjivih aktivnosti (SARs) koje se odnose na kriptovalute. Prema njegovim rečima, broj žalbi sada prelazi 1.500 mesečno.

Blankove primedbe su iznesene u govoru održanom na konferenciji Chicago-Kent Block Legal Tech 2018.

Direktor je istakao stalnu ulogu FinCEN u regulaciji i sprovođenju zakona za kripto okruženje, koji koordinira zajedno sa Komisijom za hartije od vrednosti i berze (SEC) i američkom Komisijom za trgovinu robnim fjučersima (CFTC). Napomenuo je da,

"[Iako] inovacije u finansijskim uslugama mogu biti velika stvar... mi treba da budemo svesni da se finansijski kriminal razvija upravo sa njima, ili ponekad zbog njih, stvaraju se mogućnosti za kriminalce i loše glumce, uključujući i teroriste i otpadničke režime".

Blanko je naglasio da u cilju očuvanja “neverovatnih inovacija ” finansijske sfere, saglasnost aktera sa konkretnim regulatornim merama je od kljucnog značaja, s obzirom da može da se "napravi šteta rezorno velikom brzinom, sa širokim posledicama i anonimno u digitalnom svetu".

Kao što je naznačeno u smernicama FinCEN-a iz marta 2013. godine, svako prihvatanje ili prenos vrednosti koja zamenjuje fiat valutu - uključujući kripto - smatra se prenosom novca, i podrazumeva specifične regulatorne obaveze prema američkom Zakonu o bezbednosti banaka (BSA).

Kao kompanije za transfer novca (MSB), kripto berze su dužne da podnesu i SAR izveštaj, kao i izveštaj o platnom prometu (CTR), kao i da se ponašaju u skladu politike protiv pranja novca (AML) i da se bore protiv finanasiranja terorizma (CFT).

Blanko je objasnio da se identične obaveze odnose na preduzeća koja pružaju anonimne usluge – koja se često nazivaju "mixers" ili "tumblers" – jer pokušavaju  da sakriju izvor prenosa kriptovaluta. Berze izvan Sjedinjenih Država, ali koje rade sa stanovništvom u zemlji, takođe nadgleda agencija.

Direktor je dao primer FinCEN-ove akcije iz 2017. godine protiv ruske kripto berze BTC-e zbog nepoštovanja AML zakona kao slučaj u kojem je SAR "odigrao ključnu ulogu" sa podnescima banaka i drugih kripto berzi pružajući ključne podatke organima reda.

On je prokomentarisao da, iako se SARs izveštaji sve više podnose, agencija je "iznenađena" da vidi da preduzeća preduzimaju odgovarajuće korake da ispune svoje regulatorne zahteve "tek nakon što prime obaveštenje [da sledi inspekcija]". "Neka ova poruka bude jasna: ovo ne predstavlja saglasnost", istakao je.

Prema Blanku, FinCEN, BSA inspektori i Poreska uprava SAD-a (IRS) su ispitali preko 30% registrovanih kripto berzi i administratora od 2014. godine.

Blanko je takođe posvetio pažnju inicijalnim ponudama novčića (ICO), naglašavajući da, iako mogu biti pod nadležnostima različitih regulatornih agencija SAD-a, njihove obaveze prema AML/CFT procedurama ostaju "apsolutne".

Na nedavnom saslušanju o kriptovalutama i ICO-ima u Vašingtonu, Coinbase-ov glavni pravnik i službenik za rizik pozvao se na američke regulatore - uključujući SEC, CFTC, IRS i FinCEN - zbog ekstremnog "nedostatka koordinacije" za koju smatra da negativno utiče na inovacije.

 

Pripremio: Nikola Mosurović