Finteh kompanije su predstavile američkim Federalnim rezervama kako bi mogli uz pomoć blokčein tehnologije da ubrazaju platni promet, navodi se u izveštaju Faster Payment Task Force-a.

Kompanije koje su učestvovale u kreiranju predloga su: Ripple, Eccho, Xalgorithm, Hub Culture, Kalypton Group, Nanopay Corporation i Thought Matrix Consulting.

Predlozi bazirani na blokčeina

Hub Culture, Eccho i Xalgorithms su predložili rešenje slično distribuiranom registru sa RAIN i RAIL mrežama koje će omogućiti globalni platni promet.

Uključuje USI (jedinstveni sinhronizovani identitet) koji će povezivanjem računa smanjiti potencijalne troškove transakcija i platforme i smanjiti vreme prenosa.

Kalypton Group Limited i Eccho predlažu kompletan mehanizam obrade transakcija, a ne samo platni promet. Ovo rešenje će obezbediti funkcionalnost koju ima blokčein, ali bez njegovih ograničenja.

Njihov predlog će sadržati nivo za konfiguracijski servis koji implementira slučajeve višestruke upotrebe i podržava brze i stalne inovacije od strane pružalaca usluga.

Povratak “Fedcoin-a”?

Od pet predloga baziranih na blokčeinu, WingCash-ov je imao najveći uticaj.

WingCash Faster Payment Network je softverska platforma koji će biti u vlasništvu Federalnih rezervi koji će njome i upravljati uz pomoć Governing Organization. Izdaće digitalnu valutu ili digitalne vrednosne papire Fed koji će biti vezani za internet domen (Fednotes.com).

Predlog WingCash-a će omogućiti preduzećima da izdaju i definišu karakteristike svog digitalnog keša.

Predlog WingCash-a je napisao osnivač i izvršni direktor Bredli Vilks. Ako ga operativna grupa usvoji, američka centralna banka će preduzeti korake ka prihvatanju dugo diskutovanog “Fedcoin” koncepta.

I dok su druge centralne banke iz celog sveta poput onih iz Velike Britanije, Rusije i Kine već pokazale interesovanje za izdavanje vlastitih kriptovaluta, ovo je možda prvi put da se predlog direktno adresira Federalnim rezervama SAD-a.