Forbs je objavio listu pod nazivom "Blockchain’s Billion Dollar Babies", kompanija koje implementiraju blokčein tehnologiju i koje imaju minimalne prihode ili procene od 1 milijarde dolara, 16. aprila.

Na listi se nalaze kompanije iz sfere kriptovaluta i blokčeina, pored tradicionalnih finansijskih firmi kao što su banke, kompanije za proizvodnju hrane, firme za upravljanje lancem snabdevanja i druge.

Većina navedenih kompanija su poznata imena kao što su Amazon, Volmart, Fejsbuk, ING, Mastercard, Majkrosoft i Nestle.

Kompanije vezane za kripto na listi uključuju kripto berzu Coinbase sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, evropsku rudarsku i hardversku firmu Bitfury, kao i Ripl.

Pored pomenutih velikih firmi koje se bave ili potpuno usvajaju blokčein, na listi se takođe navode i protokoli koji se usvajaju kao i ko ih usvaja. Različiti Hyperledger protokoli, Corda protokol blokčein konzorcijuma R3 i Itirijum mreža su jedne od firmi koje se nalaze na listi.

Forbs zapaža potencijal za blokčein tehnologiju da pojednostavi različite poslovne procese na primeru Depository Trust & Clearing Corp-a (DTCC), koji vodi evidenciju o 90 miliona transakcija dnevno, ili većini svetskih 48 triliona dolara vrednih hartija od vrednosti.

Prema Forbsu, firma će početi da prebacuje svojih 50.000 naloga na sistem zasnovan na blokčeinu, što će pomoći da se eliminišu duple procedure i usaglašavanja koja se i dalje mogu dogoditi na tradicionalnim elektronskim mrežama za kliring.

Sredinom marta, DTCC je objavio pismo o namerama u kojem se navode vodeći principi za post prodajnu obradu tokenizovanih hartija od vrednosti. U dokumentu se navode jedinstvene karakteristike tržišta koje se razvijaju za tokenizovane hartije od vrednosti i predlaže da se globalni standardi politike za tradicionalna tržišta često primenjuju i korisni su za zainteresovane strane kako bi se utvrdile zakonske odgovornosti koje se odnose na platforme za investicione tokene.