Udruženje nemačkih privatnih banaka (Bankenverband) predviđa da će potreba za novim propisima proizaći iz pojave vrednosnih papira na bazi tehnologije distribuiranog registra (DLT). Udruženje je 11. marta izrazilo zabrinutost u objavi na svom zvaničnom sajtu, prenosi Cointelegraph na nemačkom.

Prema navodima iz objave, ako se hartije od vrednosti izdaju koristeći nove tehnologije, onda postoji potreba za novim procesima čuvanja i poravnanja. Prema Bankenverband-u, korporativne akcije i trgovanje hartijama od vrednosti mogu takođe biti podložne promenama zbog DLT-baziranih vrednosnih papira.

U saopštenju se dalje objašnjava da zbog promena koje će nove tehnologije stvoriti u poslovnim procesima, “možda će biti potrebna prilagođavanje građanskih i regulatornih zahteva na nacionalnom i evropskom nivou”.

Nedavno je Savezno ministarstvo finansija u Nemačkoj objavilo i dokument o ključnim pitanjima u vezi s tretmanom i regulacijom vrednosnih papira koji se temelje na blokčeinu.

Kako je nedavno objavio Cointelegraph, nemački regulatori i zakonodavci do sada nisu uspeli da stvore delotvoran pravni okvir koji bi pružio pravnu sigurnost za primenu blokčein tehnologije.

Vest je usledila ubrzo nakon što su nemački parlamentarci utvrdili da bi blokčein strategija u zemlji trebala da  uključuje odgovarajući pravni okvir za trgovanje kriptovalutama i izdavanje tokena, što bi zauzvrat potstaklo razvoj domaćeg sektora.

 

Pripremila: Majda Petrović