Fond za upravljanje digitalnom imovinom Grayscale Investments je zabeležio rekordnu količinu aktive pod upravom od 2,7 milijardi dolara.

Prema Izveštaju o investicijama u digitalnu imovinu za drugi kvartal 2019., a koji je Grayscale podelio sa Cointelegraph-om 16. jula, kompanija je 15. jula 2019. godine imala pod upravom preko 2,7 milijardi dolara. To znači da je fond utrostručio imovinu pod upravom kompanije u odnosu na prethodni kvartal.

Ukupne performanse Grayscale-a za drugi kvartal

Grayscale je u izveštaju naveo da su ukupna ulaganja u pojedinačne i diversifikovane investicione proizvode u drugom kvartalu 2019. godine iznosile 84,8 miliona dolara, što je gotovo dvostruko više od iznosa koji je kompanija ostvarila u prethodnom kvartalu. Kompanija napominje da su nove investicije bile među vodećim pokretačima nedavnog povećanja cena kriptovaluta. 

Od investitora, institucionalni su predstavljali najveći procenat ukupne tražnje za proivodima Grayscale-a, koji čine 84% od jula 2018. godine.  Alternativne investicije su takođe zabeležile nagli porast, pri čemu su alternativne valute činile 24% priliva u drugom kvartalu, za razliku od prvog kada su činile svega 1%.

70% investicija se odnosi na investitore koji pretvaraju tokene koje su već držali u akcijama Grayscale proizvoda. Generalno, drugi kvartal je navodno označio prvu pozitivnu kvartalnu performansu za svih 10 investicionih instrumenata Grayscale-a.

Kao što je ranije preneto, “Bitcoin Trust” (GBTC) kompanije Grayscale Investments se povećao za skoro 300% od početka godine do 9. jula. U tom trenutku, fond je apresirao za 296% od početka godine, ogroman porast u odnosu na mejnstrim investicije kao što su S&P 500 (18,7%) i Global Dow (12,9%) u istom vremenskom periodu.

Takođe ovog meseca, Grayscale Investments je nastavio sa privatnim plasmanom GBTC akcija, koji se sada nudi periodično akreditovanim investitorima - kako je definisano u pravilu 501 (a) Uredbe D Zakona o hartijama od vrednosti - za dnevnu pretplatu.