Tehnološki gigant Oracle je zvanično postao član hajperledžer (Hyperledger) projekta od avgusta 2017.godine. Hajperledžer je projekat Linux Fondacije zasnovan na blokčeinu. Oracle namerava da koristi Hyperledger Fabric Blockchain kod kao platformu za svoju novu uslugu zasnovanu na klaudu (cloud).

Amit Zaveri iz Oracle-a navodi da projekat predstavlja vitalnu komponentu klaud platforme zasnovane na blokčeinu za komercijalnu upotrebu.

“Dok razvijamo našu blokčein klaud platformu za komercijalnu upotrebu smatramo da su: skalabilne međusektorske tehnologije, poverljive transakcije i modularna arhitektura (promovisane putem inicijativa kao što je Hajperledžer projekat) ključne komponente.”

Prethodni Oracle-ovi projekti zasnovani na blokčeinu

Tehnološki gigant je veoma zainteresovan za blokčein tehnologiju i ima iza sebe nekoliko blokčein projkata. U septembru 2016., Oracle je podneo patent za sistem zasnovan na blokčeinu kako bi poboljšao svoje interne procese.

U maju 2016. godine, kompanija je podnela i prijavu za patent pod nazivom “Odgovornost i poverenje u sistemu distribuiranog registra”, koja ima za cilj da uvede ‘fer’ upravljanje na odobrenim blokčeinovima.

Novi članovi Hajperledžer projekta

Pored Oracle-a, najnoviji članovi inicijative su ‘Patientory Fondation’ i BTS. Oni su se pridružili projektu u toku izborne sezone za nove članove Tehničkog upravnog odbora programa. Novi članovi komisije su imenovani, a glasanje za novog predsednika Tehničkog upravnog odbora se održalo 31.8.2017.

Prethodni Hajperledžerovi projekti

Projekat Hajperledžer je inicijativa koja ima za cilj da unapredi korišćenje blokčein tehnologije za snimanje i verifikaciju transakcija zasnovana na javnom kodu. Tehnologija predstavlja transparentan, deljiv i decentralizovan sistem koji je po karakteristikama p2p (peer-to-peer). Među osnivačima projekta su ABN AMRO, ANZ Bank, CME Group i Fujitsu.