Healthbase je novi blokčein projekt koji „tokenizuje“ zdravstvene kartone pacijenata.

Sa sedištem u Bonu u Njemačkoj, healthbase je poslednja u nizu inovacija na području blokčeina i zdravstvenog sektora, čiji je cilj unapređivanje i revolucija medicinskog istraživanja.

Healthbase koristi glavne prednosti blokčein tehnologije te napredne informatičke tehnologije kako bi medicinska istraživanja i zdravstvo podigli na viši nivo.

Širi cilj ovog projekta je osigurati da medicinski istraživači, doktori, zdravstveni radnici, ali i pacijenti imaju jednostavan, ali i siguran, pristup visoko kvalitetnim zdravstvenim informacijama.

S tim u vezi, kompletni zdravstveni sektor napreduje i kvalitet usluge pružene pacijentima se diže na viši nivo.

Generalni direktor i su-osnivač Healthbase-a, Chris Meitner je rekao:

„Postojeća infrastruktura koja se bavi zdravstvenim podacima pacijenata i pratećim terapijama se temelji na zastarelim sistemima stoga više nije u mogućnosti da zadovolji sve veće zahteve koje današnja medicina stavlja pred nju. Trenutno, zdravstveni podaci su raštrkani na više različitih platformi što onemogućuje kvalitetan i celovit pristup pacijentu te stavlja pod znak pitanja privatnost i sigurnost istih. Navedeni problemi su glavni razlog zbog kojeg smo se odlučili na healthbase, kojem je cilj iskoristiti modernu tehnologiju, uključujući i blokčein, te na taj način poboljšati trenutnu status quo situaciju. Iako postoje drugi projekti u blokčeinu koji se bave unapređivanjem određenih aspekata zdravstvenog sektora, naša glavna prednost leži u tome što je nama to vrlo lako izvodljivo iz razloga što trenutno imamo preko 90 zaposlenih, uključujući 32 doktora zaposlena u našim klinikama. S obzirom na to da razvijamo vlastiti softver koji doktori koriste kako bi poboljšali način rada, mi smo u poziciji gde možemo prilagoditi celi projekt u skladu sa povratnim informacijama naših pružaoca usluge i pacijenata naših klinika.“

Nakon tri godine rada na konstantnom unapređenju softvera, healthbase je trenutno u fazi stvaranja „whitepaper-a“ (pismo o namerama) i prototipa za primenu istog na blokčein tehnologiji. Iako je naše sedište u Bonu, već sada imamo internacionalne savetnike i partnere širom sveta pomoću kojih nastavljamo rasti, što je samo pokazatelj koliko potencijala ovaj projekt ima da promeni zdravstvo u celini.

Prof. dr Philipp Sander, koji je na čelu Frankfurt School of Blockchain Center i glavni savetnik za healthbase projekt, je rekao:

"Healthbase je fenomenalan ICO (InitialCoinOffering) projekat, sa postojećim iskustvom u području manipulacije zdravstvenim podacima i izradom softvera namenjenom zdravstvenom sektoru. Lično smatram da je ovo izuzetno zanimljiv projekt sa visokim potencijalom. Glavna funkcija projekta leži u činjenici da pacijenti mogu, uz naknadu, anonimno da ustupe svoje zdravstvene podatke za potrebe medicinskih istraživanja. Razmena podataka bi se izvršila putem pametnog ugovora (smart contract), pogodnosti koju blokčein tehnologija pruža, naravno uz pristanak vlasnika zdravstvenih informacija. Upravo to bi moglo promeniti način na koji medicinska istraživanja trenutno funkcionišu. I što je takođe potrebno naglasiti, healthbase ne predstavlja samo softver kompanije, već i dve klinike locirane u Nemačkoj. Iz svega navedenog, jasno je da poseduju zavidno iskustvo na područjima koja su ključna za ovaj projekat."

Healthbase tim planira pokretanje ICO projekta u prvom kvartalu 2018. godine, sa funkcionalnim prototipom. Iako su tehnički detalji, koji se tiču blokčeina te strukture tokena, u aktivnoj fazi izrade; medicinska i blokčein zajednica u Nemačkoj su već sada pokazale veliko zanimanje za ovaj projekt.

Za više informacija posetite: https://healthbase.digital.


Link za Telegram grupu


Informacije možete dobiti i na našim kanalima na različitim društvenim platformama:

facebook2

twitter

twitter

reddit

 

 

 

Tekst je pripremio Ivan Jelić - Local Advisor za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i BiH