Da li ste znali da je izveštaj Njujork Tajmsa pokazao da su svega 4%-6% investitora u kriptovalute žene? Ovo prati uznemirujući istorijski trend žena u STEM (24%), žena u tehnologiji (25% programera) i žene u zabavi (11% direktora). Sami počeci u svakom sektoru su važni, tada se stiče bogatstvo, a žene ponovo kasne.

Broj žena koji investira ili je uključen u kripto je daleko niži od broja muškaraca. To se može potvrditi brojnim anketama i istraživanjima. Štaviše, incident kao što je Severnoamerička bitkoin konferencija, na kojem su samo 3 od 88 govornika bile žene i zvaničan “after party” konferencije je bio održan u striptiz klubu, pokazuju trend dispariteta prisutan u sektoru.

Prošle godine je bilo nekoliko pokušaja da se više žena uključi u blokčein i kriptovalute. Inicijative poput Mogulovih događaja “Žene u kriptu” i organizacije kao što je Fondacija žena u blokčeinu čine napore da uključe više žena u blokčein i kripto prostor.

Šta kaže statistika? Udeo žena u bitkoin zajednici se povećao sa 5,27% u 2018. na 9,83% u 2019; 4% korisnika itera su žene, dok MyEtherWallet koristi 16% žena. Naša stranica ima nešto bolju statistiku i procenat žena koji čini našu publiku ide i do 19,6%.

Veći broj žena u kriptu znači šire usvajanje, a to je jedna od glavnih tema u zajednici.

Žaklina Nikolić Kušić je osnivač prve krosgender, krossektorske i krosgeneracijske organizacije koja se bavi ekonomskim osnaživanjem žena i kreiranjem društva jednakih mogućnosti jer kompanije, ekonomija i društvo bolje napreduju kada su žene podjednako uključene. Asocijacija za afirmaciju potencijala žena (AFA) je zajednica koja okuplja kompanije, organizacije, investitore, institucije da zajedno doprinose kreiraju inkluzivnijeg društva jednakih mogućnosti, sa fokusom na nove tehnologije, koje ubrzano menjaju svet, način na koji se povezujemo, radimo i živimo i da ih učine dostupnijim ženama. Zato druga po redu “Nedelja inovacija” koja će se održati od 20. do 24. maja ima za cilj da promoviše značaj većeg uključivanja žena u kreiranje društva zasnovanog na tehnologijama, na kojoj će biti reči i o blokčeinu.

Cointelegraph: Tokom prošlogodišnje “Nedelje inovacija” smo saznali da 57% poslova koje će odrađivati roboti i veštačka inteligencija u bliskoj budućnosti, danas pripada ženama i zbog toga ste drugi AFA samit posvetili inovativnom liderstvu u svetu ubrzanih promena. Na ovogodišnjem glavna tema će biti stvaranje nacionalnog inovativnog ekosistema. Šta blokčein predstavlja za Vas i na koji način može da pomogne razvoju nacionalnog kapaciteta za inovacije?

Žaklina Nikolić Kušić: U izveštaju Startup Genome organizacije koji je pokrenut od strane Inicijative “Digitalna Srbija” i koju realizuje Startup Genome se ukazuje na to da je blokčein jedna od dve najrazvijenije oblasti u kojima spadamo u deset ekosistema na svetu. Jedan od načina da ova tehnologija doprinese razvoju nacionalnog ekosistema leži upravo u njenoj primeni u različitim sektorima privrede od tradicionlanih do najinovatvnijih sektora privrede. Sa druge strane, mnogima nije jasno šta je zapravo blokčein i kakva je realna primena u različitim industrijama, ako izuzmemo kriptovalute koje su postale sinonim za ovu tehnologiju, ali i za nešto što još uvek nije sasvim pouzdano. Zato želimo da saznamo na koji način blokčein može da kreira vrednost za kompanije i društvo i kako biznis i lideri društvenih promena, mogu da iskoriste potencijal koji imamo i identifikuju adekvatne primene u različitim sektorima, imajući u vidu da već postoje dobri primeri prakse u finansijskom sektoru, “supply chain”, osiguranju i “cybersecutity-u”, zaštiti podataka.

CT: Kao višegodišnji stručnjak iz oblasti marketinga i komunikacija, kako ste se Vi zainteresovali za ovu oblast i kada? Na koji način mislite da približite blokčein i kripto poslovnim ženama u Srbiji?

Žaklina Nikolić Kušić: Blokčein je disraptivna tehnologija koja je privukla veliku pažnju jer je na neki način obećavala “revoluciju”, demokratizaciju i transparentnost u mnogim oblastima pre svega u finansijskom sektoru, kao i mogućnost da se izbegnu posrednici. Inovacije uvek privlače najviše pažnje jer omogućavaju onima koji ih prvi uoče i primene da se ubrzano razvijaju i prestignu one koji su do tada bili lideri i zato je u marketingu kao i u mnogim drugim oblastima mantra “innovate or die”. Nas kao organizaciju je naročito zainteresovala zbog mogućnosti doprinosa stvaranju transparentnijeg i naprednijeg društva, a u primeni inovativnih tehnologija vidimo šansu za humanizaciju i unapređenje života pojedinca, pre svega žena koje daleko zaostaju u ovoj oblasti. Poznato je da po prirodi žene nisu sklone riziku, a kriptovalute i ono što saznajemo iz medija često imaju i negativnu konotaciju, pa je naš cilj upravo da pružimo pravovremenu edukaciju i informacije kako bi mogle da se uključe u novo tržište koje obiluje rizicima, ali i mogućnostima.

Blokčein je samo jedna od inovativnih tehnolgija koje ćemo morati da razumemo barem na bazičnom niovu kako bismo bili funkcionalna radna snaga za 21. veku. Na ovogodišnjoj “Nedelji inovacija” organizujemo radionicu na kojoj će naši partneri iz inostranstva i iz Srpske blokčein inicijative (SBI) pokazati realne primere primene ove tehnologije u različitim sektorima. Takođe, kroz čitavu “Nedelju inovacija” i druge inicijative koje sprovodi AFA i čiji je cilj edukacija o važnosti uključivanja žena u kreiranje digitalne civilizacije, upravo kandidujemo i razgovaramo o temama koje se tiču toga da bez obzira na to da li ćemo se u budućnosti baviti medicinom, poljoprivredom, bankarstvom, moraćemo da razumemo tehnolgije, nove poslovne modele, nove načine rada i funkcionisanja društva.

CT: Brojne studije su pokušale da objasne razliku u broju žena i muškaraca u kripto prostoru. Jedna od njih je pokazala da stres pojačava rodne razlike u strategijama tokom donošenja rizičnih odluka, pri čemu su muškarci spremni da preuzmu više rizika pod stresom. Druga studija navodi da žene više naglašavaju negativne posledice od muškaraca. Da li Vi mislite da nestabilna priroda kriptovaluta i biološke predispozicije polova predstavljaju razloge za mali broj žena u prostoru?

Žaklina Nikolić Kušić: Još od najranijeg razvoja devojčice pokazuju više interesovanja za predmete u kojima mogu da razvijaju kreativnost i za koje im je jasno na koji način stečeno znanje mogu da primene u relanosti. Takođe, studije pokazuju da na izbor zanimanja kod devojčica utiču i “role modeli”. S obzirom da su kriptovalute u svojoj vrlo ranoj fazi razvoja, tu dakle postoji i nedostatak role modela. Osim toga, brzina razvoja ovog tržišta, pre svega mislim na broj ICO-a koji je u prethodne tri godine enormno porastao, takođe može da utiče na nesigurnost kod žena pri izboru ovog zanimanja. To se pre svega naslanja na istraživanja koja pokazuju da kada žene biraju zanimanje, njima je važno da oblast kojom se bave razumeju detaljno i do tančina. S obzirom na to da je ova oblast vrlo mlada i još uvek u ranoj fazi svog razvoja, to često nije moguće, pa je to još jedan od razloga zbog kojeg se žene manje uključuju u ovu oblast.

CT: Fu Stajls iz “Fondacije žena u blokčeinu” smatra da kao i kod većine stvari koje se odnose na tehnologiju, muškarci su ciljna grupa i za kripto. Koliko nedostatak izloženosti na tržoštu utiče na broj žena i kako to može da se poboljša?

Žaklina Nikolić Kušić: Pored toga što je tehnologija pozicionirana i percipirana kao isključivo “za muškarce”, kao i sticanje novca koji tradicionalno pripada muškarcima, sva istraživanja pokazuju i da žene pate od hroničnog nedostatka vremena jer obavljaju tri puta više poslova od muškaraca, i to neplaćenih, a koji se tiču brige o porodici i domaćinstvu, pored svojih karijera, o čemu piše i Melinda Gejts u svojoj upravo objavljenoj knjizi. U tom smislu one gotovo da nemaju vremena da eksperimentišu, isprobavaju, da ne pominjemo rizikuju, što je sastavni deo svakog uspeha, i da se kroz networking i druženje upoznaju i uključuju u nove trendove, kako to obično rade muškarci, na čemu dobrim delom zasnivaju svoj uspeh i vlastitu profesionalnu i personalnu realizaciju. Zato je naš cilj da kroz ovakve događaje kao što je “Nedelja inovacija” promovišemo tehnologije i naročito privučemo što veći broj žena i stvaramo svest da razumevanje tehnologija više nije pitanje našeg ličnog interesovanja i afiniteta, već kao što vozimo ili govorimo engleski, predstavlja sredstvo da budemo efikasnije, povezujemo se, sarađujemo, razumemo budućnost i ne samo da pronađemo svoje mesto u njoj već i da aktivno učestvujemo u njenom stvaranju.

Novo vreme pogoduje osobama koje su “multitasking“, a žene po svojoj prirodi mogu nesmetano i na veoma visokom profesionalnom nivou da obavljaju više različitih zadataka u isto vreme, dok su muškaraci po svojoj prirodi bolje fokusirani. Zajedno predstavljaju savršen tim, koji je efikasniji, kretivniji, profitabilniji, ali i etičniji, i tu vidimo veliku šansu u građenju izbalansiranih timova koji će uspešnije odgovarati izazovima novog vremena. Zato želimo da celu zajednicu okupimo oko ove mogućnosti i da kroz zajednički rad, učenje i inovacije ubrzano unapređujemo našu ekonomiju i društvo jer je budućnost u kolaboraciji na svim nivoima. Zato su nam uzori Nordijske zemlje koje prednjače u inovativnosti, ali i u organizovanom društvu zasnovanom na rodnoj ravnopravnosti i zato su lideri i u pogledu “good country” indeksa, koji meri doprinos koji je ostvaren u vlastitoj zajednici već u čitavom svetu i one su i partneri ovogodišnje Nedelje inovacija.

Programski odbor ovogodišnje “Nedelje inovacija” čine mlade, uspešne žene iz različitih oblasti. Jedna od njih je Jelisaveta Lazarević, doktorantkinja na Fakultetu FEFA i istraživačica u oblasti konkurencije i inovacija.

CT: Koja su vaša očekivanja od ovogodišnjeg samita i zašto ste odlučili da u program uključite blokčein?  

Jelisaveta Lazarević: Tema ovogodišnje Nedelje inovacija je kako inovacije doprinose razvoju ekonomije i društva, odnosno na koji način inovacije mogu da kreiraju razvoj i da istovremeno  utiču na rešavanje socijalnih i ekoloških izazova, sa posebnim fokusom na stvaranje nacionalnog inovativnog ekosistema. Poseban fokus je na krossektorskoj i krosgeneracijskoj saradnji i povezivanju, i uključivanju što većeg broja mladih, kao i razmene i podrške i stvaranje inovacionog ekosistema u kome će žene biti podjednako uključene. Upravo zbog toga, na konferenciji 21. maja, kompanije lideri u inovacijama će nam pokazati da inovacije postoje u najrazličitijim sektorima privrede. Od onih najtradicionalnijih poput poljoprivrede, pa sve do IKT-a. Kroz čitav program Nedelje inovacija pokazujemo zašto je važno razumeti inovacije i zašto to nije stvar koja se tiče pojedinaca, pojedinih kompanija ili sektora, već da se tiče čitavog društva u kome sve generacije i oba pola treba da budu uključena u kreiranje buduće civilizacije. Ovogodišnju Nedelju inovacija ćemo iskoristiti i kao platformu za prikupljanje informacija i podizanju svesti o značaju uključivanja više žena u IKT sektoru, i pokretanje inicijative “More girls in STEM”, koja ima za cilj da inspiriše naredne generacije mladih žena u oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike kako bi obezbedili jednaku zastupljenost u poslovima budućnosti.

Žene i njiihove ideje mogu biti od velike vrednosti za dalji napredak blokčein i kripto sektora. Više perspektiva i načina posmatranja će svakako uticati na bolji razvoj celokupnog sektora. Zato moramo da imamo više žena koje rade, promišljaju i vode razgovore u kripto prostoru.