Američka računovodstvena kompanija H&R Block započela je sa uslugom posrednik između korisnika kriptovaluta i Službe za interni prihod (IRS) nakon što je agencija počela da šalje pisma kripto trgovcima koji možda nisu prijavili prihod i platili porez.

Prema saopštenju od 24. septembra, H&R Block je predstavio novu uslugu namenjenu ljudima koji se bave transakcijama digitalnom valutom, posebno pružajući konsultacije o tome kako da pravilno prijave svoje dobitke i gubitke od kriptovalute u poreskim prijavama.

IRS proširuje napore koji uključuju virtualnu valutu

IRS je prvobitno poslao pisma na adrese 10.000 kripto investitora, tražeći od nekih da izmene svoje poreske prijave, dok je druge prisilio na povraćaj poreza i/ili kamata i kazni. Tada je šef IRS-a, komesar Čak Retig, rekao:

"Poreski obveznici bi trebalo ozbiljno da shvate ta pisma tako što će pregledati svoje poreske prijave i, prema potrebi, izmeniti dosadašnje prijave i povrat poreza, kamata i penala. IRS podstiče naše napore koji uključuju virtuelnu valutu, uključujući povećanu upotrebu analitike podataka. Mi smo fokusirani na provođenje zakona i pomaganje poreskim obveznicima da u potpunosti razumiju i ispune svoje obaveze."

Kao što je Cointelegraph ranije objasnio, IRS prikuplja podatke prikupljene iz kripto berzi i upoređuje ih sa izveštajem 1099-K svakog trgovca. Ako se izveštaji ne podudaraju sa podacima koje su obezbedile berze, IRS će poslati CP2000 obaveštenje trgovcima, precizirajući iznos koji se očekuje da će svaki trgovac platiti u roku od 30 kalendarskih dana.

Ostale kompanije koje vrše obračun poreza

H&R Block se tako pridružio drugim velikim kompanijama za profesionalne usluge koje imaju za cilj da reše pitanja revizije kriptovaluta. U junu, kompanija PwC je kreirala novi alat za svoj revizorski paket Halo koji se može koristiti za „pružanje usluga za subjekte koji se bave transakcijama kriptovaluta“.

U martu su Ernst & Young lansirali alat dizajniran za poboljšanje računovodstvenih i poreskih izračunavanja za transakcije digitalnom valutom od strane institucionalnih kupaca koji na svojim bilansima imaju kriptovalute i pojedinaca koji kripto imovinom trguju u manjem obimu.