U onome što bi potencijalno moglo biti prva razvojna stanica pametnih ugovora u privredi, IBM i Banka Tokija - Mitsubisi UFJ (BTMU) testiraju dizajn, upravljanje i izvršenje ugovora između poslovnih partnera koristeći blockchain tehnologiju. IBM i BTMU planiraju da automatizuju poslovne transakcije koristeći blockchain tehnologiju razvijenu na open source Hyperledger projektu. Sa ovim i drugim projektima, Singapur se pojavljuje kao svetski centar za razvoj blockchain-a.

Blockchain u poslovanju postaje realnost

Saopštenje povodom integracije pametnih ugovora je napravljeno 16. septembra 2016. godine.

Očekuje se da će BTMU biti u mogućnosti da koristi tehnologiju za upravljanje ugovorima u fiskalnoj 2017. godini, dok će IBM i BTMU moći da integrišu tehnologiju za upravljanje ugovorima međusobno do kraja fiskalne 2017. godine.

Razgovarali smo sa Robertom Morisom, potpredsednikom Global Labs pri IBM Research. On objašnjava kako će sve to funkcionisati:

“‘Pametni ugovor’ je tehnički termin koji se koristi u blockchain-u i predstavlja aplikaciju koja se deli, distribuira i izvršava na blockchain-u. To podrazumeva mogućnost da  sve strane u transakciji budu stavljene na blockchain gde je sve vidljivo i uslovi mogu biti automatski izvršeni. Na primer, pametan ugovor bi mogao reći da kada roba pređe određenu tačku i carinske službe odobre, novac ide iz banke primaoca u banku pošiljaoca automatski, bez čekanja. Ovi ugovori se nalaze na blockchain-u, a učesnici samo vide i potpisuju deo koji se odnosi na njihovu ulogu u svemu.”

IBM ima još planova sa blockchain-om

Objavljivanje vesti da IBM ima planove da Integriše blockchain zajedno sa BTMU je važno i naglašava značaj blockchain tehnologije. IBM je spreman da raširi svoja blockchain krila.

Robert Moris informiše Cointelegraph o svojim budućim planovima: “Londonska berza i Japanska berza su neki od klijenata sa kojima radimo. Međutim, većina klijenata sa kojima radimo u ovom trenutku vide blockchain kao potencijalnu konkurentnu prednost i ne žele da o njima javno govorimo.”

Pogodnosti za IBM i BTMU

IBM vidi korist za obe strane. Čini se da će uz korišćenje blockchain-a, IBM moći bolje da izvršava svoju ulogu dobavljača. Rečeno nam je da je IBM-ov pristup poboljšava bezbednost, identifikaciju, privilegijei ne samo u okviru blockchain mreže, nego i na način na koji se izvršavaju pametni ugovori. IBM i BTMU planiraju da prate isporuku i korišćenje opreme sa senzorom koji će davati dodatne informacije blockchain-u. To će omogućiti automatizaciju obračuna i naplatu procesa između dve kompanije. Što se tiče BTMU, interni procesi će biti jednostavniji, pristupačniji i transparentniji.

Singapur kao centar za razvoj blockchain-a

Pitali smo Roberta Morisa o tome koja će biti uloga Singapura u budućem razvoju IBM-ovog blockchain projekta i on je bio uzbuđen u vezi sa perspektivom za region.

On kaže: “Monetarna vlast Singapura je odličan primer vodeće centralne banke u svetu koji je ohrabren eksperimentima sa blockchain-om i angažovanjem učesnika u industriji kao što je FinTech (putem festivala, hakatona i drugog) da im pomognu da transformišu industriju i stvore pametnu finansijsku infrastrukturu koja će svima koristiti u Singapuru i regionu.”

IBM ima centar za blockchain inovacije u Singapuru, koji je bio prvi takve vrste u svetu i fokusira se na istraživanje i inovacije. Oni rade sa MAS, EDB, PSA, IDA i drugim igračima u industriji sa ciljem da istraže mogućnosti u finansijama i trgovini. Kako Robert Moris navodi: “Cilj nam je da pomognemo da Singapur postane top destinacija za inovacije u oblasti finansija i trgovine i kako bi postao globalni centar stručnosti i liderstva u preduzećima koja se bave blockchain-om i srodnim tehnologijama.”