Međunarodni Monetarni Fond (MMF) izjavio je da Malteška služba za finansijske usluge (MFSA) ima kritične probleme u svom nadzoru nad AML i CFT procedurama. MMF preporučuje “hitnu akciju”. Vest je objavljena u lokalnom Times of Malta 28. februara.

Izveštaj o proceni stabilnosti finansijskog sistema izdao je MMF u četvrtak 28. februara i predstavlja procenu finansijskog sistema Malte, kvalitet regulativnog i nadzornog okvira, kao i sposobnost zemlje da se nosi sa finansijskim krizama.

Prema izveštaju, MMF je izjavio da je “uklanjanje rizika finansijskog integriteta kritično za finansijsku stabilnost. Za rešavanje nedostataka u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma potreban je pristup s više različitih elemenata. Potrebno je jačanje AML i CFT sistema kako bi se finansijski sektor i šira ekonomija zaštitila od pretnje pranja novca i finansiranja terorizma.”

Prema Times of Malta, u izveštaju se ukazuje na potrebu za poboljšanjim pristupima nadzora informacije korisnika i praćenje računa koji su osetljivi na rizik, posebno za nerezidentne klijente, uključujući netransparentne firme, nove tehnologije kao što je digitalna imovina i e-igre i sredstva vezana za IIP.

Kada je reč o blokčein tehnologiji i kriptovalutama, izveštaj je navodno preporučio da se angažuje više resursa za nadgledanje pružalaca usluga. Pored toga, izveštaj je istakao “izazove sa kojima se suočava MFSA zbog povećanih zahteva za nadgledanjem sve većeg broja licenciranih finansijskih institucija u razvoju u jednom složenom regulativnom okruženju, kao i potrebu za unapređenje rada MFSA kako bi mogao efikasnije da radi.

Malta je poznata po svojoj regulativi koja je prijateljski nastrojena kriptovalutama i blokčeinu. Međutim u januaru, MMF je istakao blokčein - zajedno sa sektorom igara na sreću - kao značajnu zabrinutost zbog mogućeg kršenja AML zakona. Agencija je tada izjavila:

“Sve veći broj finansijskih subjekata pod nadzorom, brzi razvoj novih proizvoda, rastuće regulativno okruženje i pooštravanje tržišta rada doveli su MFSA do velikog pritiska.”

 

Pripremio: Marko Mihajlović