Inicijativa za token taksonomiju (TTI) otkrila je okvir za standardizaciju konstrukcije tokena. Inicijativa je omogućila da Okvir za token taksonomiju (TTF) postane dostupan javnosti, navodi se u saopštenju za medije podeljenim sa Cointelegraph-om 4. novembra. 

Okvir na platformi navodno će pružiti skup definicija za tokene u različitim slučajevima implementacije.

TTI uključuje zajednički skup koncepata, definicije tokena i slučajeva njihove upotrebe u različitim industrijama, hijerarhiju klasifikacije, okvir kompozicije i druge standarde.

Članovi TTI-a uključuju velike tehnološke, finansijske, softverske i blokčein firme uključujući Microsoft, Intel, IBM, ConsenSys, EY, R3 i JPMorgan. TTF je predstqavio 14 tokena koji služe kao primeri koji su prenosivi kroz definicije iz Adhara, ConsenSys-a, Digital Asset-a, Enterprise Ethereum Alliance-a (EEA), IBM-a, ioBuilders-a, Microsoft-a i R3-a.

Marli Grej, predsedavajući Inicijative za token taksonomiju, rekao je da će novi standardi olakšati izvršenje transakcija na više platformi, navodeći:

„Bilo da se radi o ulaznicama, dokumentima lanca snabdevanja, zalihama, vlasničkim pravima, bodovima lojalnosti ili drugim proizvodima i uslugama zasnovanim na blokčeinu, upotreba tokena trebalo bi da bude u mogućnosti da bez prepreka prolazi kroz različite platforme. Ako želimo da u potpunosti iskoristimo ono što kolaborativne platforme mogu da ponude, transakcije između različitih platformi moraju biti u mogućnosti da komuniciraju jedna sa drugom. Standardi su tamo gde to počinje."

Pored toga, cilj TTF-a je da pruži definicije koje privrednicima omogućavaju da opišu token na osnovu njegovih poslovnih zahteva, dok programerima omogućava da vide koji su zahtevi potrebni za standardizaciju tokena kroz različite mreže.

Organizacije postavljaju standarde za blokčein sektor

Različite organizacije, savezi i konzorcijumi počeli su da uvode standarde za sektor blokčeina i kriptovaluta.

U oktobru 2018. godine, EEA je objavila set specifikacija za pružanje standarda za programere koji koriste privatne iteracije Itirijum blokčeina, nakon izlaska prve verzije specifikacije klijenta “Enterprise Ethereum-a” u maju.

Ovog leta Američki institut sertifikovanih javnih računovođa predložio je set standarda za revizijske dokaze uključujući podatke snimljene na blokčeinu. Predlog instituta postavio bi smernice za to kako revizori smatraju da treba da izgledaju revizijski dokazi koji se zasnivaju na novoj tehnologiji poput distribuiranog registra.

Prošlog meseca, Međunarodno udruženje agencija za dodelu ISIN brojeva je najavila da će ispitati identifikaciju digitalnih sredstava i dati preporuke za stvaranje globalnih standarda za dodelu međunarodnih brojeva za identifikaciju hartija od vrednosti digitalne imovine.