Gubitak zbog prekida interneta prošle godine se procenjuje na 2,4 milijarde dolara. Iako se pristup internetu u razvijenom svetu uzima zdravo za gotovo, mnoge Vlade širom sveta nameću gašenje.

Skupa intervencija Vlade

Prema istraživanju Centra za tehnološke inovacije u Brukingsu gašenje interneta, prvenstveno kratkoročno, izazvano od strane Vlada stvorilo je gubitak u vrednosti od 2,4 milijarde dolara prošle godine samo zbog gubitka ekonomske aktivnosti. Ako uračunamo i sekundarni efekat kao što su gubitak investitora, poverenje potrošača, porez i drugo, gubitak od internet prekida bi bio mnogo veći. Sa širenjem digitalne ekonomije, troškovi u vezi internet prekida su sve veći. Nažalost, čini se da to neće odvratiti mnoge Vlade da prestanu sa nametnutim isključivanjima.

Zašto Vlade isključuju internet?

Brojni razlozi se navode od strane Vlada za isključivanje interneta. Neki od njih su pretnje po nacionalnu bezbednost, održavanje reda i zakona, borba protiv terorizma itd. Internet isključivanja nisu vezana samo za diktature. Na primer, najveći broj  evidentiranih slučajeva isključivanja interneta se desio u demokratskoj Indiji (22 slučaja). Isključivanje interneta od strane Vlade je nastavljen uprkos oštrom osuđivanju takve mere od strane Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Rezolucija usvojena od strane UNHRC u junu 2016. je osudila onlajn cenzuru i ograničen pristup internetu, ali nije obavezujuće prirode pa ne postoje posledice za zemlje koje je prekrše.

Uticaj na Bitkoin?

Internet isključivanja su kratkoročne pojave koje Vlade koriste kao meru za kontrolu reda i zakona. Troškovi takvih mera su veliki i procenjuju se na oko 1 milijardu dolara u Indiji samo prošle godine. Bitkoin transakcija se ne može izvršiti tokom internet prekida i mala je verovatnoća da bi Vlade išle do te mere da isključuju internet samo zbog bitkoina. Meta Velikog kineskog Firewall-a je neslaganje na internetu, a ne bitkoin. To je uprkos činjenici da se bitkoin koristi za zaobilaženje kontrole kapitala nametnutog od strane kineske Vlade. Bitkoin i druge kriptovalute nisu dovoljno značajne da bi Vlade zbog njih prekidale rad interneta.