Vodeće IT kompanije, Blokčein startapi i finansijske institucije, uključujući Cisco Sisteme, Foxconn, Bank of New York Mellon i ConsenSys formirale su konzorcijum sa fokusom na razvoj aplikacija za internet stvari (IoT) zasnovanih na Blokčeinu.

Konzorcijum koji uključuje BitSE, Bosch, Gemalto i Chonicled, pokušava da uspostavi decentralizovan i nepromenljiv Blokčein protokol kao zajedničku platformu za izgradnju IoT (internet stvari) uređaja, aplikacija i mreže.

Dirk Slama, šef odseka za softverske inovacije u Bošu, je izjavio:

“Mi vidimo ogroman potencijal aplikacija zasnovanih na Blokčeinu u slučajevima industriske upotrebe. Biti u stanju da stvoriš nepromenljivu istoriju o tome  kako su artikli proizvedeni, transpotovani i održavani, u složenim mrežama sa mnogo učesnika je ključna sposobnost.”

Upotrebljivost IoT uređaja

Prema Gemalto-u, kompaniji za digitalnu bezbednost, koja je i član konzorcijuma, organizacija namerava da razmotri primenljivost IoT mreže u obezbeđivanju identiteta fizičkih karakteristika i ambalaže.

Džo Pindar, direktor za proizvodnu strategiju u Gemalto-u, čvrsto veruje da će grane kao što su zdravstvo, manufaktura i farmacija koristiti IoT mreže zasnovane na Blokčeinu u narednoj deceniji.

Pindar je naglasio sposobnost Blokčein tehnologije da obezbedi važne podatke u okviru transparentnog ekosistema, pri čemu više strana ima pristup informacijama koje se distribuiraju i snimaju na javnom Blokčeinu u realnom vremenu.

“Obezbeđivanje identiteta proizvoda i ambalaže će biti velika poslovna prilika tokom naredne decenije, a nju bi mogli da prepoznaju visoko-vrednosni kanali snadbevanja, regulisane delatnosti poput energije, farmacije i drugih”, izjavio je Pindar.

Blokčein mreža

U ovom trenutku, prioritet konzorcijuma je razvoj Blokčein mreže koja će biti postavljena kao zajednički protokol među bankama članicama i startapima u okviru institucija. Po završetku uspostavljanja zajedničke Blokčein platforme, konzorcijum će početi da istražuje strukture IoT mreže i kreira odgovarajuće aplikacije.

Cisco Sistemi, jedan od osnivača konzorcijuma, su već stekli veliku IoT kompaniju Jasper za 1,9 milijardi dolara u februaru 2016. Od tada, Cisco aktivno ispituje potencijale ‘interneta stvari’ i inovativnih tehnologija iz te oblasti.

Oslanjajući se na iskustva Jaspera i stručnosti Cisco Sistema na terenu ‘interneta stvari’, konzorcijum namerava da podstakne razvoj inovativnih IoT platformi tokom 2017. godine.