Fondacija IOTA je objavila javno saopštenje 8. augusta kako bi ugušila strahove od velikog neslaganja među višim rukovodstvom nakon što je objavljen transkript diskusije između osnivača i odbora direktora.

Izjava koju je video Cointelegraph objašnjava da je nakon perioda neizvesnosti o pristupu osnivača IOTA-e Sergeja Popova i Sergeja Ivančegla Upravnom odboru Fondacije, Memorandum o razumevanju (MoU) im je sada omogućio pristup.

Kao neprofitna organizacija registrovana u Nemačkoj, Fondacija IOTA je morala da deluje u okviru zakona, što znači da je promena statuta moguća "samo uz odluku nadzornog odbora", navodi se u saopštenju. Nadzorni odbor IOTA-e se još nije sastao, uprkos tome što su Popov i Ivančeglo čekali na pristup upravnoom odboru.

U saopštenju se navodi da su „određene okolnosti dovele do situacije da dva osnivača IOTA-e čekaju na mesta u odboru više od četiri meseca“, dodajući:

“Nažalost, ovom otvorenom pitanju nije dato dovoljno prioriteta, i došlo je do propusta u informisanju članova odbora koji su nedostajali o napretku."

Napetosti su se povećavale pod statusom quo, što je dovelo do toga da je Ivančeglo zatražio od predsednika upravnog odbora Dominika Šinera da da ostavku. U saopštenju se navodi da je "Sergej Ivančeglo od tada izjavio da je zahtev da Dominik da ostavku bila emocionalna reakcija na situaciju koja se nakupljala tokom meseci. Cela situacija mu nije delovala pošteno, budući da je sastavni član tima iza IOTA-e kakvu danas poznajemo."

Memorandum o razumevanju bi trebalo da bude uspostavljen do 10. avgusta, privremena mera pred prvim sastankom Nadzornog odbora u septembru, piše u izjavi IOTA-e.

I Fondacija i Šiner su se suočili sa kritikama tokom prošle godine. U aprilu je izbio skandal nakon što je Šiner rekao nezavisnom istraživaču bezbednosti da joj je „potreban šamar“. I u maju, Londonski univerziteski koledž je u potpunosti prekinuo odnose sa IOTA-om, pisao je da je "neprimereno da istraživači sigurnosti budu podložni pretnjama kažnjivim zakonom zbog otkrivanja rezultata do kojih su došli".

 

Pripremio: Nikola Tasić