Autori studije, sa Nacionalnog univerziteta Irske (NUI) u Galveju, o usvajanju blokčeina u Irskoj pozvali su vladu da šire promoviše tehnologiju u zemlji, izveštava The Irish Times 11. maja.

Studija predlaže preporuke za povećanje svesti i usvajanja blokčeina, koje mogu, navodno, imati pozitivan uticaj na ekonomski rast i uspostaviti osnovu kako vladine agencije i irske organizacije obavljaju poslovanje.

Dr Trevor Clohessi iz NUI Galvej, koji je vodio istraživanje, pozvao je vlade da promoviše blokčein u Irskoj kroz razvoj nacionalne inicijative:

"... Osim poslovanja, druge korisne upotrebe ove tehnologije bile bi u glasačkim mašinama i glasačkim kutijama za rešavanje izbornih prevara i potencijalno gledajući na blokčein da omogući kontrolisan sistem identifikacije na granicama koji bi mogao da obezbedi moguće rešenje za sadašnje severne i južne Brexit granične izazove."

Studiju pod nazivom "Usvajanje blokčeina u Irskoj: Ispitivanje uticaja organizacionih faktora" sproveo je NUI Galvej u saradnji sa Blokčein asocijacijomk Irske. Studija ispituje faktore koji utiču na irske kompanije u njihovim odlukama da usvoje blokčein. Ključni rezultati pokazuju da je samo 40 procenata preduzeća u Irskoj prihvatilo tehnologiju, što je prema istraživanju relativno niska stopa.

Studija je utvrdila da su glavni faktori koji utiču na usvajanje blokčeina podrška od strane najvišeg rukovodstva, organizacione spremnosti, zakonodavne nesigurnosti i nedostatka poslovnih slučajeva i interne ekspertize.

Irska je 13. prema Blumbergovom indeksu inovacija 2018, sa visokim ocenama u produktivnosti i proizvodnji dodatne vriednosti i ima naprednu IT infrastrukturu. U poslednjih nekoliko godina, Irska je postala prepoznatljiva kao središte finteha i blokčein poslova, smanjivši nisku stopu poreza na dobit preduzeća od 12,5 posto, uz ugovornu mrežu dvostrukog oporezivanja sa 72 zemlje.

U sličnom istraživanju finansijskih rukovodilaca na globalnom nivou, Fondacija za istraživanje finansijskih izveštaja utvrdila je da 30% finansijskih rukovodilaca "planira da postavi resurse za blokčein u narednih godinu i po ..."

Prošlog meseca, finansijski pružalac usluga Mastercard najavio je da će zaposliti širok spektar profesionalaca kao što su softverski inženjeri, naučnici koji se bave čuvanjem i obradom podataka, stručnjaci za informatičku sigurnost i stručnjaci za blokčein u Dablinu kako bi podstakli inovacije u oblasti plaćanja.

 

Pripremio: Nikola Tasić