Poreska uprava SAD-a (IRS) objavila je memorandum 23. marta, podsećajući građane SAD-a da prijavljuju svoje zarade u digitalnoj valuti u svojim poreskim prijavama.

IRS primećuje da obaveštenje 2014-21 definiše digitalne valute kao imovinu i da su tako podložne federalnim porezima na imovinu. Oni koji ne prijavljuju svoje kripto zarade mogu "podleći kaznama i kamatama" i "u ekstemnijim situacijama [...] krivičnom gonjenju".

Nedavni memorandum naglašava "inherentno pseudo-anonimni aspekt" transakcija kriptovaluta, za koje organizacija smatra da bi neki poreski obveznici mogli biti "u iskušenju da utaje oporezive prihode od IRS-a".

U 2017. godini, samo 0,04% korisnika usluga ličnih finansija Credit Karma je prijavilo kripto transakcije na svojim poreskim prijavama.

 

 

Pripremio: Nikola Mosurović