Tim koji uključuje predstavnike Izraelske banke izdao je zvaničan zahtev za informacije o tehnologiji distribuiranog registra (DLT), prema navodima sa njihove veb stranice od 18. decembra.

Zahtev - čiji je cilj, prema naslovu, "Regulatorna koordinacija virtualnih sredstava" - navodi da "regulatori izraelskog finansijskog sistema veruju da postoji prostor za obnovu i jačanje saradnje i koordinacije između svih regulatora i javnosti o DLT.

Pored centralne banke u zemlji, tim navodno uključuje predstavnike iz Komisije za hartije od vrednosti u zemlji, Ministarstava finansija i pravosuđa, Poreske uprave, Izraelske agencije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i drugih lokalnih regulatornih tela.

Dokument traži informacije koje se odnose na prepreke razvoja lokalne DLT industrije. Tekst se eksplicitno bavi problemima sa kojima se susreću lokalne DLT kompanije, donatori sredstava, investitori i potrošači koji se bave virtualnim sredstvima.

Štaviše, zahtev se bavi pitanjem rizika vezanih za korišćenje virtuelnih sredstava i mogućnosti DLT u finansijskoj industriji. Na kraju, u izjavi se takođe razmatra kako DLT može da pomogne u rešavanju pitanja vezanih za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Prema saopštenju, zainteresovane strane se pozivaju da bi dostavile relevantne informacije do 31. decembra 2018. godine.

Kako je izvestio Cointelegraph početkom novembra, izraelska studijska grupa koja istražuje mogućnosti digitalnih valuta preporučila je da centralna banka ne emituje svoju kriptovalutu.

Početkom decembra, Ehud Barak, bivši izraelski premijer, uporedio je digitalne valute sa Ponzi šemama. On je navodno izjavio da "on nikada ne bi ulagao" u kripto pošto su "bitkoin i kriptovalute Ponzi šema."

 

Pripremio: Nikola Mosurović