Italijansko Društvo autora i izdavača (SIAE) udružilo se s Algorand-om kako bi razvilo novi ekosistem za upravljanje autorskim pravima, zasnovan na nedavno pokrenutoj blokčein platformi kompanije Algorand.

SIAE je već počela da razvija projekat - uz pomoć Univerziteta u Rimu Sapienca i konsultantske kompanije Blockchain Core. SIAE je sada odlučila da se fokusira na platformu Algorand zbog svoje dizajnerske javne prirode i visokih performansi.

Algorand koristi čisti Proof-of-Stake protokol (PoS) koji garantuje decentralizaciju, skalabilnost i sigurnost, što ga čini posebno pogodnim za rukovanje gomilom metapodataka i transakcijama potrebnim za upravljanje autorskim pravima. I Algorand i SIAE su uvereni da će tehnologija blokčeina u bliskoj budućnosti postati kamen temeljac industrije.

Ova saradnja omogućiće razvijanje i jačanje alata i usluga za upravljanje autorskim pravima, na kraju stvarajući nove, otvorenije i dostupnije proizvode, poboljšavajući efikasnost aktivnosti posredovanja.

Gaetano Blandini, generalni direktor SIAE-a, objasnio je ciljeve inicijative:

„Istražiti mogućnosti koje nudi tehnologija, zamisliti budućnost rešenja koja garantuju veću efikasnost i transparentnost našim članovima [...] Naša saradnja sa Algorand-om deo je procesa sinergije i saradnje sa glavnim akterima u oblastima istraživanja i inovacije, kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou. Zajedno nastavljamo da pišemo priču koja je započela pre 137 godina i koja danas obuhvata budućnost."

Profesor Silvio Micali, dobitnik Turingove nagrade i osnivač Algoranda, takođe je rekao o saradnji:

„Saradnja između pružaoca tehnologija i kompanija koja se projektuju u budućnost, kao što je SIAE, otvara put velikim mogućnostima za napredak ka ekonomskim modelima koji promovišu inkluzivnost, transparentnost i transakcije koje su jednostavne za slanje. Čast mi je što je SIAE odabrao blokčein koji je razvio Algorand, čineći ga okosnicom njegove nove inicijative. Biću oduševljen što ću svedočiti stvaranju ovih rešenja, podržanih performansama i funkcionalnostima koje smo implementirali u Algorand 2.0."