Finansijski regulator u Italiji zabranio je projekte bazirane na kriptovalutama koje se odnose na pružanje investicionih usluga, kako se navodi u izveštaju 14. decembra.

Osnovana 1974, Komisija za hartije od vrednosti i berze - Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) - predstavlja državni organ Italije koji je odgovoran za regulisanje italijanskog tržišta vrednosnih papira.

Kompanija koju je CONSOB ukinuo, Avacrypto, navodno je nudila svoje usluge italijanskoj javnosti bez ovlašćenja, uključujući i operacije na sajtu www.avacrypto.com. Ovaj sajt, u vreme pisanja teksta, više nije dostupan.

Početkom decembra, CONSOB je obustavio još dva projekta na 90 dana, koji su navodno nudili lažne investicije. Ova dva projekta koja su suspendovana od strane CONSOB-a - Bitsurge Token i Green Energy Certificates - navodno su projekti kompanije Avalon Life, koja nema središte u Evropskoj Uniji.

Iako u Italiji nije uspostavljena regulativa u vezi sa digitalnim valutama, odsek za budžet Ministarstva finansija u Italiji, radilo je na tome da se reguliše upotreba kriptovaluta. Uredba se konkretno odnosila da preduzeća koja se bave ovim poslovima svoje aktivnosti prijave ministarstvu.

Cilj zakonodavstva je da se izbegne bilo kakva nezakonita aktivnost koja je povezana sa kriptovalutama, posebno pranje novca. Međutim usklađenost sa zakonima protiv pranja para već je rešena 25. maja 2017. godine, u dekretu broj 90.

Definicija “virtuelne valute” u dekretu je objašnjena kao “digitalna vrednost, koju ne izdaje centralna banka ili javna vlast, koja nije povezana sa fiat valutom kojom se razmenjuje roba i usluge.”

Krajem juna, Fabio Paneta, zamenik guvernera Italijanske banke imao je svoje stavove o gledištu centralne banke na kriptovalute.

Paneta navodi da je ključno opravdanje za njihovo izdavanje smanjenje troškova proizvodnje, zavisnih troškova nabavke i raspolaganju gotovine. On smatra da su prednosti kriptovaluta i dalje “nejasne” u poređenju sa postojećim digitalnim sistemom plaćanja koje nudi privatni sektor.

 

Pripremila: Marija Gvozdenović