Biomimetika, disciplina koja izučava bioinženjering stvari i procesa, potencijalno može rešiti bikoinov problem skaliranja. Do sada biomimetika je bila najviše korišćenja za fizičke stvari kao što je dizajniranje kupaćih kostima po uzoru na ajkulinu kožu.

Sada je vreme da se okrenemo biomimetici za optimizaciju informativnih procesa. Još od okrića DNK nauka zna da život nastaje iz genetskog koda. Biologija je informacija i informacija je biologija. Da bi rešila bitkoinova pitanja zagušenja, mreža je u potrazi za biomimetičkim remontom.

U Blokčeinovom prostoru, termin ekosistem je jedan od onih opšteprisutnih reči koji se pojavljuje u mnogim člancima, saopštenjima i na naslovnim stranama skoro svakog startapa. Kao što svi znaju može biti težak posao da se objasne inovativne karakteristike blokčein tehnologije onima koji nikada do sad nisu čuli za Blokčein. Reč “ekosistem” je zgodna metafora da bi slikovito prikazala kako Blokčein obećava da pojednostavi najbolje kompleksne međusobne veze u finansijama i biznisu.

Studije u neuro-nauci su dokazale da razmišljamo tako što pamtimo slike, a ne reči. Marketing industrija zna za ovo. Da li je oznaka “ekosistem” samo pametni marketinški trik zakuvan od strane PR stratega? Ili ovaj termin ima dublju suštinu u njemu? “Ekosistem”, čini se da je više od samo fraze. Reč govori našoj intuiciji i pomaže nam da okrenemo naš um ka novoj paradigmi.

Ekosistem i ekonomija

Pretpostavimo da je “ekosistem” više od metafore. Možda će blokčein zaista transformisati ekonomsku sferu u nešto što liči na biološku definiciju reči ekosistem. Ali koje su najvažnije osobine biološki definisane reči ekosistem?

Izraz je nastao u ranim tridesetim godinama prošlog veka kada je botaničar sa Oksforda A.R. Klafam bio pitan od strane kolega da smisli reč za uniju svih fizičkih i bioloških odnesa u zadatom okruženju. Odgovor A.R Klafama je bio “ekosistem” i on je bio zadovoljavajući za njegove kolege. A.G. Tansli će napisati rad u 1935. i upoznati ovaj izraz sa širom publikom.

“Ekosistem ima isti lingvistički koren kao i ekonomija. Obe reči potiču od “Oikos”, stare grčke reči za domaćinstvo. Poređenje između osnovne terminologije ekonomije i ekologije otkriva još zapanjujućih paralela. U oba domena tu su proizvođači i potrošači, resursi, regulacija, organizacije i organizmi.

Prema kompleksnosti nauke, veštački i biološki sistemi na svojim osnovnim nivoima su vođeni istim principima. Vandredno ponašanje i samoorganizovanje i adaptacija i evolucija. Čini se da izrazi ekologija i ekonomija nose upadljive sličnosti zbog elementarnih principa rada. I ekonomija i ekologija su na jednom zajedničkom terenu: Samoregulacije kroz povratne funkcije.

Moć povratne informacije

U ekonomiji, kocept samoregulisanog tržišta datira još od ekonomiste Adama Smita iz 18 veka. Samoregulacija, koje otac kapitalizma pripisuje tržištu je takođe karakteristika bioloških sistema. Mehanizam povratnih informacija leži na plećima samoregulacije. Jedan očigledan razlog koji je relevantan za zdravlje ljudi je regulacija šećera u krvi. Jednostavno rečeno ako šećer u krvi skoči previsoko ili prenisko organizam vraća voljno stanje kroz singale ćelija koji ponovo uspostavaljaju ravnotežu.

Slično je i kod tržišta koje će reagovati na pomeranje nivoa ponude i potražnje. Eskalacija cena će gurnuti šilje na dole dok će porati interesovanje za robu. To je večita borba za postizanje uravnoteženog stanja. Baš kao što se telo leči ekonomija može biti ometena ekstremnim sokovima i oporavcima.

Sad kada imamo identifikovane ključne veze između ekonomskih sistema i prirodnih ekosistema, biomimetika postaje održiv put za rešavanje nagomilanih tehnoloških pitanja u digitalnoj kripto ekonomiji. Biomimetika je u svojoj suštini nauka koja prevodi rešenja problema iz prirode u oblast tehnologije.

Biomimetika reinženjering

U istoriji interneta daje se piroritet biomimetičkom pristupu koji donosi glavni tehnološki prodor. Radeći istraživanje za vojsku SAD-a ranih šezdesetih Pol Baran je radio na izradi elastičnih komunikacionih mreža za WWIII scenarija koji će nastaviti da radi čak i u slučaju kada neprijateljske snage ometaju većinu nodova.

U to vreme vojna komunikacija je počivala na sistemu analognih kola koja liče na telefonske linije koje su uvek aktivne. Baran je uveo koncept promene paketa, transoformišući stare od tačke do tačke komunikacione puteve u jednu međupovezanu mrežu autoputeva za putovanja diskontinualnih informacionih paketa. Oni su bili sposobni da pronađu nove putanje do svojh odredišta kao kada su nodovi uključeni i isključeni.

Ovo podešavanje bukvalno podseća na miša koji prolazi kroz lavirint, okreće leđa ćorsokacima i upotrebljava alternativne puteve za izlazak iz lavirinta. Baranovo rešenje je bilo inspirisano “Tezejom”, mašinom koja je bila napravljena od strane pionira informacionih tehnologija Kloda Šenon-a, a koja se smatra prvom mašinom za učenje na svetu. Šenon je imao ugrađen mehanički miš koji je bio pod kontrolom elektromagnetnog strujnog kola i koji je mogao da pronađe izlaz iz lavirinta i efikasno zapamti pravi put.

Kada je miš postavljen na prethodnu lokaciju svog putovanja, on bi se opet direktno uputio ka pravom putu. Šenonov mehanički miš je odraz instinktivnog ponašanja životinja sučenih sa određenim problemima. Čini se da internet zaista poseduje duha u mašini.

Bitkoin je sada u kritičkoj fazi tehnološke evolucije. Spora obrada transakcija i povećanje transakcionih provizija dovodi celu arhitekturu u pitanje. Sledećim objavama hoćemo da naglasimo rešenje za problem na osnovu biomimetičkog razumevanja kriptovaluta.

Svi jednoćelijski i višećelijski organizmi konzumiraju ATP, jedinicu za skladištenje energije. Biolozi se odnose ka ATP kao energetskoj valuti ćelije jer postoji beskonačno mnogo biohemijskih reakcija za snadbevanje jedne te iste supstance. ATP otključava sve vrste procesa kao što vam novac dozvoljava da kupite skoro sve.

Ostanite na ovom kanalu za više informacija o decentralizovanom procesuiranju informacija u mozgu i paralelama između valutnog kursa i grafikona koji su napravljeni pomoću magnetne rezonance.

Kludio Flores, Danilo Flores

Klaudio Flores, M. SC., i Danilo Flores su osnivači Kybernes-ije, labaratorije za eksperimente sa mislima i biomimetikom sa sedištem u Hamburgu u Nemačkoj. Oni su usvojili neredukovani pristup prema tehnologiji i prirodi, uzimajući inspiraciju iz pisanja Šopenhauera, ruske filozofije, lingvistike, kompleksnosti nauke, tradicije, ambijent muzike, kognitivne neurologije, pravne istorije i geopolitike.